Fjernvarme Fyn præsenterer godt resultat for 2018

Gå til nyhedsoversigten

Fjernvarme Fyn præsenterer godt resultat for 2018

2018 blev endnu et godt år for Fjernvarme Fyn. Og virksomheden kunne derfor præsentere positive resultater på torsdagens generalforsamling.
 
Det sker på baggrund af et år i omstillingens tegn, hvor skæringsdatoen for en kulfri fremtid rykkede fem år nærmere.
 
Regnskabet for 2018
2018 endte med et resultat før skat på cirka kr. 70 mio. Det sker på baggrund af en omsætning på cirka kr. 1,4 mia.
 
Årets resultat er bedre end forventet og skal blandt andet ses som resultatet af en koncentreret indsats om konsolidering af den forholdsvis nye koncern. Hertil kommer et stærkt fokus på sikker og effektiv drift samt på løbende forbedringer.

Med den ballast står koncernen nu stærkere rustet til fremtidens udfordringer.

Fri for kul i 2025
Med en ny strategi, som blev besluttet i 2018, skal den fynske fjernvarme være helt fri for kul senest i 2025. Det skærer dermed fem år af den hidtidige plan.

Beslutningen ligger i naturlig forlængelse af den reduktion i kulforbruget, som allerede er sket. I perioden fra 2009 til i dag har Fjernvarme Fyn således reduceret det årlige forbrug til cirka en tredjedel.

Det betyder, kombineret med en række andre målrettede tiltag på produktionsanlæggene, at den samlede årlige CO2-udledning fra produktionen er faldet med mere end 1 mio. ton i samme periode.

Fjernvarme Fyn er derfor med helt fremme, når det gælder den vigtige omstilling til fremtidens samfund.

Konkurrencedygtig forsyning
Den nye strategi kombinerer kravet om en fremtid uden kul med behovet for at drive en konkurrencedygtig forsyning.

Den grønne omstilling skal med andre ord ske samtidig med, at Fjernvarme Fyn forbliver blandt de billigste varmeforsyninger. På den måde vil fjernvarmen fortsat være et aktiv for borgere og virksomheder i forsyningsområdet.

Arbejdet med at finde den optimale løsning, som både tager hensyn til tekniske muligheder, til miljøet og til lovmæssig regulering er i fuld gang. Og der skal i nær fremtid tages beslutninger om investeringer i store nye produktionsanlæg.

Til fælles glæde og gavn
Årets flotte resultater giver grund til både glæde og optimisme.

Administrerende direktør Jan Strømvig udtaler: ”Vi har sat præcise mål for flere af fremtidens væsentlige milepæle. Det gælder naturligvis især den snarlige fremtid uden kul. Samtidig er det lykkedes os at fortsætte de gode takter med både konsolidering, udvikling og effektivisering af forretningen.

Og med vores nye strategi kan vi fastholde kursen mod fremtidens samfund, hvor grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed går hånd-i-hånd. Til glæde og gavn for vores fynske kunder, for klimaet og for fremtidens generationer”.

Du kan finde årsberetning og -regnskab på siden Rapporter og opgørelser.

Af: Fjernvarme Fyn.