Fjernvarme Fyn præsenterer positivt resultat for 2019

Fjernvarme Fyn præsenterer positivt resultat for 2019

2019 blev endnu et godt år for Fjernvarme Fyn. Og virksomheden kunne derfor præsentere positive resultater på fredagens generalforsamling.

Det sker efter et både spændende og udfordrende år, hvor der blev taget vigtige skridt i den svære balancegang mod fremtidens klima- og miljøvenlige omstilling. Samtidig voksede kundegrundlaget atter trods bortfald af tilslutningspligten.

Bedre end forventet
2019 endte med et resultat før skat på cirka kr. 156,6 mio. Den bagvedliggende omsætning var på cirka kr. 1,4 mia.

Årets resultat er bedre end forventet og skal ses i lyset af en fortsat koncentreret indsats for konsolidering og for effektiv og sikker drift. Dertil kommer en række engangsindtægter, som er specifikke for 2019.

Hermed er koncernen godt rustet til fremtidens udfordringer med sektorregulering, stigende krav til lønsom drift og udsigt til store investeringer i fremtidens produktionsapparat.

Omstillingen er begyndt
Fjernvarme Fyn siger farvel til kul senest i 2025. Og gennem hele 2019 er der lavet grundige beregninger og analyser af fremtidens scenarier. De viser, at det bliver nødvendigt med nye teknologier for at nå de ambitiøse mål.

Samtidig skaber branchens svære vilkår både risici og store udfordringer i forhold til den massive investering, som omstillingen til fremtidens produktionsapparat kræver.

Heldigvis er omstillingen hos Fjernvarme Fyn allerede i gang.

I 2019 startede byggeriet af et nyt varmepumpeanlæg ved Ejby Mølle Renseanlæg. Det skal udnytte overskudsvarmen fra renset spildevand. Og på Tietgenbyens Varmecentral, som udnytter overskudsvarme fra Facebooks datacenter i Odense, er næste fase er allerede planlagt.

Flere kunder trods frit valg
I løbet af 2019 blev der også budt velkommen til cirka 650 nye kunder. Det skete vel at mærke, selvom den hidtidige tilslutningspligt bortfaldt ved årets start.

Det betyder, at Fjernvarme Fyn nu har rundet 66.500 kunder og forsyner mere end 100.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner med varme og varmt vand.

På rette kurs
Det sætter alt sammen et flot punktum for året, hvor Fjernvarme Fyn også fejrede sit 90-års jubilæum.

Administrerende direktør Jan Strømvig udtaler: ”Det er lykkes os at fortsætte de gode takter med både konsolidering, udvikling og effektivisering. Og med årets forskellige tiltag i omstillingens navn viser vi, at det ikke er tilfældigt, når vi fremhæver FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi som vores primære fokus.

Kombineret med et positivt resultat og et voksende kundegrundlag tror vi derfor på, at kursen med rettidig omhu, favntag med fremtidens mange udfordringer og en knivspids fynsk fornuft er den rette vej at gå. Til glæde og gavn for vores fynske kunder, for klimaet og for fremtidens generationer”.

Læs mere
Årsregnskabet er præsenteret på selskabets ordinære generalforsamling fredag den 15. maj 2020 og kan findes på www.fjernvarmefyn.dk/om-os/rapporter-og-opgoerelser.

Af: Fjernvarme Fyn.