Fjernvarme Fyn står bag projektoplæg til ambitiøs modernisering af fjernvarmen i Ukraine

En årlig besparelse på 5,4 millioner kubikmeter naturgas og 10.500 tons mindre udledt CO2? Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men det er det ikke. Det er derimod resultatet, når et storstilet projekt om modernisering og udbygning af fjernvarmenettet til 25.000 indbyggere i den Ukrainske by Kremenchuk realiseres.

For nylig blev der sat underskrift på den ambitiøse aftale. Den økonomiske model er sat sammen af CLEAN, NEFCO og Danida Business Finance. Og hos Fjernvarme Fyn er vi både glade for, og stolte af, at stå bag projektoplægget samt at bidrage med rådgivning og teknisk know-how.

Verdensmål får et væsentligt løft
Til daglig har vi fødderne solidt plantet i den fynske muld, når vi forsyner vore mange kunder med god og miljøvenlig fjernvarme. Men vi har også blikket rettet udover landets grænser. Og Fjernvarme Fyn har ligefrem et erklæret mål om at hjælpe andre landes varmeforsyninger godt på vej i samme effektive og grønne retning.

Samtidig har vi hos Fjernvarme Fyn et særligt fokus på FN’s klimamål nummer 7, som gælder bæredygtig energi. Derfor giver det tilsammen rigtig god mening, at vi involverer os i projekter som nu dette i Ukraine.

Ny fjernvarmekapacitet på 44MW
I Ukraine er der både et politisk og et økonomisk incitament for at effektivisere og udbrede fjernvarmen. Hidtil har landet været afhængig af gas fra Rusland. Men kombinationen af stigende gaspriser og en beskeden lønvækst har betydet, at en varmeudgift på 50 % af en almindelig ukrainsk lønindkomst ikke er ualmindelig i fyringssæsonen.

Og derfor er der god grobund for projekter som det aktuelle. Det var Fjernvarme Fyn, som i 2018 pegede på Kremenchuk, efter en grundig analyse af behovet i flere ukrainske byer. Og efterfølgende har virksomheden lavet projektoplægget med hele det tekniske setup.

Projektet rummer mange forbedringer. Der skal bygges en ny og moderne biomassekeddel på 4 MW, som vil udnytte lokalt produceret biomasse i form af restprodukter fra landbruget. Derudover skal der bygges nye gaskedler, store dele af det nedslidte rørsystem skal udskiftes, der skal bygges et varmelager i form af en akkumuleringstank, og hele 122 nye vekslerstationer ser dagens lys. Dertil kommer installeringen af et nyt og fjernbetjent kontrolsystem, som skal sikre, at de mange nye brikker i varmeforsyningen spiller sammen.

Alt i alt forventes de mange forbedringer at bidrage med en samlet fjernvarmekapacitet på 44 MW.

International erfaringsudveksling
Det kræver naturligvis betydelige mængder af teknisk indsigt og erfaring at gennemføre projekter af denne kaliber. Og derfor var Fjernvarme Fyn blandt værterne, da en Ukrainsk delegation besøgte Danmark i 2018. Det var den danske eksportorganisation for fjernvarme, DBDH, som stod bag. Og blandt deltagerne var en række borgmestre og nøglepersoner fra de største ukrainske fjernvarmeforsyninger.

Her lærte de blandt andet om effektiv ledelse og drift af et moderne fjernvarmeselskab. Og deltagerne fik også en rundvisning på vores moderne produktionsfaciliteter på Havnegade.

Samme år gik turen også den anden vej, hvor Fjernvarme Fyn var med i en dansk delegation, som besøgte Kremenchuk.

Her så vi blandt andet, hvordan store dele af byen hidtil var blevet opvarmet af en 50 år gammel gaskedel på en togvognfabrik, som ikke var blevet vedligeholdt længe. Og der var begrundet frygt for den fortsatte varmeforsyning på grund af nye ejerforhold kombineret med anlæggets dårlige stand.

En vigtig opgave
Foruden naturligvis en stabil varmeforsyning og betragtelige besparelser på CO2-fronten vil projektet blandt andet sikre et stærkt reduceret vandtab i området, som hidtil har været på enorme 10-15 tons vand i timen. Dertil kommer væsentlige besparelser på el og et stærkt reduceret varmetab.

SRO-chef hos Fjernvarme Fyn, Torben Rosager, har været med gennem hele projektet og afrunder: ”Danmark, og ikke mindst Fjernvarme Fyn, er som bekendt helt fremme i forreste række, når det gælder moderne og miljøvenlig fjernvarme. Derfor oplever vi stor efterspørgsel, når andre lande har brug for inspiration og viden om, hvordan tingene gøres bedst. Og vi ser det som en vigtig opgave at dele ud af vores viden på området og således hjælpe andre lande godt på vej i en effektiv og grøn retning”.

Fakta om projektet
Projektet er det første store ukrainske projekt, som den danske udviklingsfond DSIF (Danida Sustainable Infrastructure Finance) står bag.

Projektet blev valgt i efteråret 2018 og har et samlet budget på 12,7 millioner Euro. Pengene kommer dels gennem bidrag fra DSIF, dels fra lån hos den nordiske investeringsfond NEFCO og dels via egenbetaling fra byen selv.

Anlæggene forventes klar til drift til fyringssæsonen 2022-23.

For mere information om projektet, klik her.

Af: Fjernvarme Fyn.