Fjernvarme Fyn vil fange CO2: Her kan du finde flere informationer 

På hjemmesiden www.co2idybden kan du nu finde alt den viden, du har brug for om CO2-fangst, transport og lagring.
Gå til CO2idybden.dk

Fjernvarme Fyn vil fange CO2: Her kan du finde flere informationer 

Sammen med en lang række offentlige og private aktører tager Fjernvarme Fyn nu initiativ til at lancere en uafhængig hjemmeside, hvor du kan finde alt den viden, du har brug for om CO2-fangst, transport og lagring.

I de kommende år vil fangst og lagring af CO2, også kaldet CCS, fylde mere både i gadebilledet og i medielandskabet. Folketinget har nemlig besluttet, at klimateknologien skal bruges til at sænke udledningen af CO2, så vi kan nå klimamålene og begrænse den globale opvarmning.

Fjernvarme Fyn har taget hul på et modningsprojekt, hvor vi lige nu arbejder hen imod at etablere CO2- fangstanlæg, der senest skal være i drift i 2030. Hvilken type anlæg vi skal have, og hvilken type af CO2-lagring vi vælger, er vi stadig ved at undersøge.

Fangst og lagring af CO2 handler helt kort om at fange CO2’en ved for eksempel affaldsforbrænding, produktion af cement, i forbindelse med biogasanlæg eller i andre industrier, hvor det er svært at undgå udledningen. Herefter renses og komprimeres CO2’en til væske, hvorefter den transporteres til lagring. Til sidst pumpes CO2’en minimum 800 meter ned i undergrunden enten på land, kystnært eller til havs.

Fangst og lagring af CO2 er stadig nyt for mange borgere, hvorfor der helt naturligt vil være spørgsmål om, hvorfor der er behov for at bruge teknologien, hvordan den fungerer og hvor og hvornår, det kommer til at ske.

Derfor er en lang række offentlige og private aktører, der arbejder med fangst og lagring af CO2, gået sammen om at skabe CO2 i dybden. Det er en vidensplatform, der på baggrund af forskning og data fra officielle kilder og myndigheder kan give svar og skabe overblik. 

Partnerkredsen består både af aktører, der allerede er i gang med at fange CO2, virksomheder med licens til at lagring og andre, der håber at få tilladelse, når der forventes at komme svar på udbud senere i 2024. Herudover er CO2 i dybden støttet af Novo Nordisk Fonden. 

Kom med i dybden her og bliv klogere på fangst og lagring af CO2:
Gå til hjemmesiden co2idybden.dk

Læs mere om Fjernvarme Fyns CO2-fangstprojekt