Fjernvarme Fyns sociale klausuler er i flere tilfælde blevet overtrådt

Fjernvarme Fyns sociale klausuler er i flere tilfælde blevet overtrådt

Syv udenlandske virksomheder har overtrådt Fjernvarme Fyns sociale klausuler under arbejdet på den nye Bio Blok 2. Det er resultatet af den undersøgelse, Fjernvarme Fyn gennemfører i samarbejde med Kontrolenheden hos Odense Kommune.

Fejlene gælder i de fleste tilfælde for lave udbetalinger ved overarbejde samt i forhold til fritvalgsordning og pension. Og en stor del af beløbet er nu blevet udbetalt.

Heldigvis kan en række verserende rygter om massiv løndumping afvises.

Frivilligt samarbejde med Kontrolenhed
Fjernvarme Fyn kan ikke tvinge en samarbejdspartner til at indgå dansk overenskomst. Til gengæld kan virksomheden stille krav om, at samarbejdspartnere skal overholde danske overenskomstlignende vilkår. Og det sker gennem de arbejdsklausuler, som er indbygget i Fjernvarme Fyns udbud og efterfølgende kontrakter med eksterne entreprenører.

Ifølge reglerne er det hovedentreprenørens ansvar at fremlægge dokumentation for, at de underskrevne aftaler overholdes. Alligevel valgte Fjernvarme Fyn at indgå et samarbejde med Kontrolenheden hos Odense Kommune i starten af 2022. På det tidspunkt var der endnu ikke opstået mistanke om fejl. Og formålet var netop at undgå brud på virksomhedens arbejdsklausuler.

Rygter kan afvises
Undersøgelserne viser, at der er begået fejl hos syv af de kontrollerede virksomheder. Til gengæld kan flere af de verserende rygter om massiv løndumping afvises.

Helt konkret dækker fejlene over i alt cirka 200 udenlandske medarbejdere fordelt på syv virksomheder. Og det samlede beløb er for 2022 opgjort til cirka 1,5 mio. kr.

Nu er indsatsen i gang med at rette op på fejlene og kompensere medarbejderne. Og indtil videre har de forskellige underleverandørvirksomheder udbetalt cirka 1,2 mio. kr.

Ordentlige vilkår til alle
Fjernvarme Fyns administrerende direktør Jan Strømvig er selvsagt ærgerlig over sagen. Han udtaler: ”De mange danske regler på området er komplicerede. Og det er nyt for mange udenlandske virksomheder at skulle operere med fritvalgskonto, søgn- og helligdagsbetaling, forskudt arbejdstid og meget andet.

Men det er naturligvis ikke en undskyldning for at lave fejl som her. Og vi vil gøre hvad vi kan for at sikre, at medarbejderne har ordentlige vilkår”.

Fjernvarme Fyn og Odense Kommunes Kontrolenhed fortsætter undersøgelserne for 2023, herunder i forhold til to underleverandører, der endnu ikke er afsluttet. Det er forventningen, at eventuelle afvigelser vil have et mindre omfang for det arbejde, der er udført i 2023.

Af: Fjernvarme Fyn.