Godt nyt til Allested-Vejle

Status på projektet

Godt nyt til Allested-Vejle

Vi har godt nyt. Første etape af Broholmvej er færdig før forventet, og vi regner med at kunne være helt færdige med at grave på Broholmvej inden årsskiftet.

Vejlegårdsvej er nu asfalteret og åbnet for trafik. 

For ikke at skulle grave halvdelen af Nygade op og dermed spærre det meste af trafikken hen over jul og nytår, har vi valgt at ændre graveplanerne. I stedet for at begynde med Nygade vil vi grave på Stridsgyden samt Ny Vestergade og Kærvej.

Er du interesseret i at se, hvor langt vi er nået, eller hvornår vi kommer til dit område, kan du altid følge med via graveplanerne på vores hjemmeside. 

Se graveplanerne her 

Har du endnu ikke haft besøg af Rasmus? 
Er du tilmeldt fjernvarme, men har du endnu ikke haft besøg af vores entrepriseleder Rasmus Schreiner, bedes du hurtigst muligt kontakte Rasmus på ras@fjernvarmefyn.dk. I skal aftale placering af stik ind til din bolig, og du skal have målt op.

Opgravning og rørlægning 
Cirka en uge før vi begynder at grave ved dig, vil du modtage en informationsseddel fra vores entreprenør.

Vi graver en rende fra hovedledningen i vejen og ind til din bolig. Selve opgravningen vil foregå med en minigraver.

I perioden vil der være en del arbejdskørsel i hele området, hvilket vil påvirke trafikken. 

Vi forsøger at tage mest muligt hensyn til trafik og til beboere. Hvis du har undret dig over, at vi ikke altid graver hele vejstrækninger op ad gangen, så sker det af hensyn til trafikken. Det kan også skyldes, at der er andre entreprenører, der er i gang i området.

Vi har brug for din hjælp 
Mens vi graver i dit område, beder vi om, at man respekterer afspærringer og skiltning ved de opgravede huller. 

Især på små veje/vænger er der meget lidt plads at arbejde på. Vi opfordrer derfor til, at man parkerer sin bil et andet sted, så entreprenører og smede får den nødvendige plads at arbejde på.

Fast strømforsynet måler 
Det er besluttet, at måleren til jeres område skal være af typen MC603.

Vær opmærksom på, at måleren skal være fast strømforsynet. Det betyder, at du skal have lavet en aftale med en elektriker, som kan tilslutte faststrøm til måleren.

Navn på elektriker skal oplyses, når du eller din VVS’er bestiller måleren.

Måleren skal ikke bestilles, før du har fået direkte besked fra os om, at der er åbnet for fjernvarme i rørene. Årsagen er, at afregningen af både måler og effektbidrag begynder, så snart måleren er udleveret. 

Beholder eller veksler? 
Vi anbefaler, at du vælger beholder frem for veksler, da Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret til at anvende gennemstrømningsvandvarmer/ veksler. Det må derfor forventes, at der på visse steder og tider vil mangle forsyning til gennemstrømningsvandvarmer/ veksler.

Yderligere information 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Kundecenter på telefon 65 47 30 00 eller på e-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.