Godt nyt til Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Det går fremad med gravearbejdet , og vi følger tidsplanen.

Godt nyt til Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Vi har godt nyt. Det går fremad med gravearbejdet, og vi følger tidsplanen.

Vi har to hold; ét i Nr. Søby og ét på Albanivej i Nr. Lyndelse. Begge hold er godt i gang med at få lagt fjernvarmerør og stik ind til boliger.

I Nr. Søby er vi ved at være færdige på Smedevænget og på stykket Odensevej fra Albanivej til Skolegyden.

I Nr. Lyndelse er vi færdige med øverste del af Skovrevlgyden, og vi er godt i gang med etaper af Albanivej.

Er du interesseret i at se, hvor langt vi er nået, eller hvornår vi når til dit område, kan du altid følge med via graveplanerne på vores hjemmeside.

Se graveplanerne her

Inden de første kunder kan åbne for fjernvarmen, skal pumpestationen være færdig, så fjernvarmevandet kan blive pumpet rundt i rørene. Vi forventer, at pumpestationen står klar sidst på året.

Opgravning og rørlægning
Cirka en uge før vi begynder at grave ved dig, vil du modtage en informationsseddel fra vores entreprenør.

Vi graver en rende fra hovedledningen i vejen og ind til din bolig. Selve opgravningen vil foregå med en minigraver.

Trafik
I perioden vil der være en del arbejdskørsel i hele området, hvilket vil påvirke trafikken.

Vi forsøger at tage mest muligt hensyn til trafik og til beboere. Du har måske undret dig over, at vi ikke altid graver hele vejstrækninger op ad gangen. Det er blandt andet tilfældet på Albanivej. Her graver vi mindre etaper ad gangen af hensyn til afviklingen af trafikken og for at undgå, at områder bliver ’spærret inde’.

Men der kan være vænger, der er så snævre, at det bliver nødvendigt at lukke vænget helt for biltrafik, mens vi graver. I vil få besked i god tid, inden det sker.

Asfaltarbejdet afsluttes med et slidlag efter cirka ét år
Vi gør opmærksom på, at asfalten skal have lov at sætte sig, inden der lægges et afsluttende slidlag. Det tager typisk ét år. Hvis du undrer dig over, at asfalten ser lidt ’ufærdig’ ud de steder, hvor vi har gravet, så er det forklaringen.

Beholder eller veksler?
Vi anbefaler, at du vælger beholder frem for veksler, da Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret til at anvende gennemstrømningsvandvarmer/ veksler. Det må derfor forventes, at der på
visse steder og tider vil mangle forsyning til gennemstrømningsvandvarmer/ veksler.

Læs mere her

Vejrkompensering
Du skal være opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune har ændret procedure for dispensation fra BR-18 krav om at installere vejrkompensering.

Der skal fremover indsendes en ansøgning til kommunen for hver enkel ejendom, hvis man ønsker fritagelse for vejrkompensering.

Fast strømforsynet måler
Det er besluttet, at måleren til jeres område skal være af typen MC603.

Vær opmærksom på, at måleren skal være fast strømforsynet. Det betyder, at du skal have lavet en aftale med en elektriker, som kan tilslutte faststrøm til måleren.

Navn på elektriker skal oplyses ved målerbestilling.

Måleren skal ikke bestilles, før du har fået direkte besked fra os om, hvornår der åbnes for fjernvarme i rørene. Årsagen er, at afregningen af både måler og effektbidrag begynder, så snart måleren er udleveret. Du vil få besked cirka en
uge før, der er varme på rørene i vejen.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på telefon 65 47 30 00 eller på e-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk