Godt nyt til Vissenbjerg Nord 

Der er snart varme på vej.

Der er snart varme på vej.

Vi har fået lovning på, at vi kan få placeret vores pumpestation i uge 7 eller uge 8. Og Assens Kommune er lige nu i fuld gang med at rydde skurbyen, så arealet kan blive klargjort til pumpestationen.

Vi mangler stadig at få lagt de sidste rør i krydset Odensevej / Middelfartvej, så vi kan få forbundet pumpestationen med resten af de lagte rør i Vissenbjerg Nord. Det betyder, at vi er nødt til at lukke det sydlige spor i krydset Odensevej / Middelfartvej i ugerne 8, 9 og 10.

Lukning af krydset vil medføre omkørsel gennem Vissenbjerg by for al trafik mod Odense.

Når rørene er forbundet, skal de skylles igennem, og pumpestationen skal justeres ind. Det forventer vi at være færdige med i uge 11-12. Alle, der har fået gravet stik ind, kan derfor få fjernvarme sidst i marts. Dem, der efterfølgende får gravet fjernvarme ind, vil løbende få varme på deres stik.

Afkobling af gas 
Er du gaskunde, kan du søge om tilskud til afkobling af gas via Evidas hjemmeside.

Søg om tilskud til afkobling af gas 

Opgravning og trafik
Vi forsøger at tage mest muligt hensyn til trafik og til beboelse. Men der kan være vænger og veje, der er så snævre, at det er nødvendigt at lukke helt for biltrafik, mens vi graver. Det er tilfældet, hvis vi får tildelt plads til rørene midt på vejen. Og her kan det samtidig være nødvendigt at parkere helt uden for arbejdsområdet.

Vi gør opmærksom på, at asfalten skal nå at sætte sig, inden det afsluttende slidlag kan lægges på. Det tager typisk ét år. Og det er forklaringen, hvis du undrer dig over, at asfalten ser lidt 'ufærdig' ud de steder, hvor vi har gravet.

Beholder eller veksler? 
Vi anbefaler, at du vælger beholder frem for veksler, da Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret til at anvende gennemstrømningsvandvarmer/ veksler. Det må derfor forventes, at der på visse steder og tider vil mangle forsyning til gennemstrømningsvandvarmer/ veksler.

Læs mere om valget mellem beholder eller veksler her 

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på telefon 65 47 30 00 eller på e-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.