Nu starter nedbrydningen på det gamle kraftvarmeværk i Dalum - læs her hvad det betyder for naboerne

Nu starter nedbrydningen på det gamle kraftvarmeværk i Dalum - læs her hvad det betyder for naboerne

 
Spørgelysten var stor torsdag den 8. februar, da naboerne til det gamle kraftvarmeanlæg i Dalum mødtes med Fjernvarme Fyn for at blive klogere på det omfattende nedbrydningsarbejde, der går i gang fredag den 1. marts.

Naboerne i kvarteret har de seneste par år skulle leve med især støjgener, da hele kvarteret har været under opbygning. Derfor stod flere af de fremmødte også med bekymrede miner, da Fjernvarme Fyns projektleder, Morten Christiansen, gik i gang med at fortælle om det arbejde, der venter.

Spørgsmålene gik især på, hvilke støjgener naboerne kan forvente og på, hvordan Fjernvarme Fyn vil håndtere de giftige materialer fra anlægget.

Her får du et uddrag af de spørgsmål og svar, der blev fremført på mødet

Hvad kan vi forvente til støj og arbejdstid på pladsen?
Fjernvarme Fyns har ansat virksomheden P. Olesen til at varetage opgaven på pladsen. De vil prioritere lange dage i hverdagene, så naboerne ikke bliver generet i weekenderne. Herudover arbejder nedbrydningsholdet fra klokken 6 til klokken 18. Men der er en passus i kontrakten med entreprenøren om, at det støjende arbejde kun må foregå mellem klokken 8-16.

Hvordan vil Fjernvarme Fyn håndtere giftigt materiale som asbest?
Alle regler og sikkerhedsforanstaltninger vil naturligvis blive overholdt. Helt lavpraktisk vil der blive bygget telte op omkring de elementer, der indeholder asbest. Der bliver derfor lavet undertryk i kedlerne, så alt, der måtte være derinde, ikke kan komme ud. Og alt bliver pakket i lukkede containere. Medarbejderne kommer ikke engang til at feje på gulvet, hvis der skulle være asbestfibre, der kan hvirvle. Således bliver der naturligvis ikke gået på kompromis med nogle ting.

Hvad skal der ske med bygningen, når arbejdet er færdigt i slutningen af året?
Når Fjernvarme Fyn har fjernet alt på pladsen, bliver bygningen sat til salg. Hvem der ender med at købe, er derfor endnu uvist.

Er der forurening på pladsen?
Fjernvarme Fyn har haft et rådgiverhold til at tage prøver på pladsen. Og de steder, hvor der for eksempel er spor af olie eller lignende, vil der blive foretaget en grundig oprensning.

Alle i området er meget velkomne til at kontakte Morten Christiansen, projektleder hos Fjernvarme Fyn. Han vil have sin daglige gang ude på pladsen, indtil arbejdet er overstået i slutningen af året. Her vil hans primære opgave være at agere som en slags opsyns/kvalitetsmand og være bindeled mellem Fjernvarme Fyn og udbyder. Han står derfor også for at opdatere alle naboer om arbejdet på pladsen.

Morten Christiansen kan kontaktes på telefon  29 78 57 67.

Af: Fjernvarme Fyn.