Der kan i øjeblikket være driftsforstyrrelser i Odense N og Otterup. Vi arbejder på at løse problemet og beklager eventuelle gener.

Tilskudsordning skal sætte skub i udfasning af olie- og gasfyr

Fjernvarme er fremtidens grønne varme

Ny tilskudspulje vil gøre det billigere end aldrig før at få fjernvarme

Der er en ny tilskudspulje på vej, som vil gøre det langt billigere at skifte til fjernvarme. Tilskudspuljen er en del af klimaaftalen af juni 2020, der skal sænke CO2-udledningen i Danmark. Med aftalen er regeringens partier enige om, at olie- og gasfyr skal udfases inden 2030. Og grøn fjernvarme er udpeget til at være en af fremtidens opvarmningsformer.

Tilskuddet forventes at være i størrelsesordenen 20.000 kr. per installation. Vi kender dog endnu ikke de nærmere detaljer. Så snart aftalen er på plads, vil vi informere om det her på siden.