Nyheder fra Fjernvarme Fyn

Vi giver en status på projektet i Årslev og Sdr. Nærå

Nyheder fra Fjernvarme Fyn

Det skrider hurtigt fremad med at lægge fjernvarmestik ind til boliger på de mindre veje og i vængerne, men det er lidt mere besværligt og går ikke ligeså stærkt på de større veje. Det skyldes, at vi forsøger at tage mest muligt hensyn til trafik, butikker og til de handlende. Det betyder, at vi nogle steder ikke graver hele vejstrækninger op ad gangen. Det er blandt andet tilfældet på Overvejen og på Stationsvej, hvor vi graver mindre etaper ad gangen. Det gør vi af hensyn til afviklingen af trafikken og for at undgå, at områder bliver ’spærret inde’.

Er du interesseret i at se, hvor langt vi er nået, eller hvornår vi kommer til dit område, kan du altid følge med i via graveplanerne på vores hjemmeside.

Se graveplanerne her

Planlagt lukning af kryds
Hvis vi får gravetilladelse fra kommunen, planlægger vi at lukke krydset Kirkevej / Stationsvej fra fredag eftermiddag den 22. september til søndag aften den 24. september.

Der vil være omkørsel ad Bøjden og Møllehøjvej / Sommerfuglen.

Opgravning og rørlægning
Cirka en uge før vi begynder at grave ved dig, vil du modtage en informationsseddel fra vores entreprenør.

Vi graver en rende fra hovedledningen i vejen og ind til din bolig. Selve opgravningen vil foregå med en minigraver.

I perioden vil der være en del arbejdskørsel i hele området, hvilket vil påvirke trafikken.

Der kan desuden være vænger, der er så snævre, at det kan blive nødvendigt at lukke vænget helt for biltrafik, mens vi graver. I vil få besked i god tid, hvis det bliver nødvendigt at lukke jeres vænge.

Asfaltarbejdet afsluttes med et slidlag efter cirka ét år
Vi gør opmærksom på, at asfalten skal have lov at sætte sig, inden der lægges et afsluttende slidlag. Det tager typisk ét år. Hvis du undrer dig over, at asfalten ser lidt ’ufærdig’ ud de steder, hvor vi har gravet, så er det forklaringen.

Beholder eller veksler?
Vi anbefaler, at du vælger beholder frem for veksler, da Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret til anvendelse gennemstrømningsvandvarmer/ veksler. Det må derfor forventes, at der på visse steder og tider vil mangle forsyning til gennnemstrømningsvandvarmer/ veksler.

Læs mere her

Vejrkompensering
Du skal være opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune har ændret procedure for dispensation fra BR-18 krav om at installere vejrkompensering.

Der skal fremover indsendes en ansøgning til kommunen for hver enkel ejendom, hvis man ønsker fritagelse for vejrkompensering.

Fast strømforsynet måler
Det er besluttet, at måleren til jeres område skal være af typen MC603.

Vær opmærksom på, at måleren skal være fast strømforsynet. Det betyder, at du skal lave en aftale med en elektriker, som kan tilslutte faststrøm til måleren.

Navn på elektriker skal oplyses, når du eller din VVS'er bestiller måleren.

Måleren skal ikke bestilles, før du har fået direkte besked fra os om, at der er åbnet for fjernvarme i rørene. Årsagen er, at afregningen af både måler og effektbidrag begynder, så snart måleren er udleveret.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på telefon 65 47 30 00 eller på e-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Med venlig hilsen
Fjernvarme Fyn