Det våde vejr giver forsinkelser

Nyheder fra Fjernvarme Fyn

Det våde vejr giver forsinkelser

Det regnfyldte efterår og en våd vinter betyder, at afslutningen af fjernvarmearbejdet imellem Albanivej 40 - 60 desværre er blevet forsinket. Det medfører en del trafikale gener på Albanivej omkring krydset. Arbejdet forventes afsluttet sidst i uge 3, hvorefter en del af de trafikale gener ophører.
Der vil dog fortsat være regulering omkring krydset Albanivej/ Lumbyvej/ Dømmestrupvej, da der skal laves fjernvarmearbejde i selve krydset. Dette arbejde forventes afsluttet 1. marts 2024.

Vi beklager de trafikale gener som følge af fjernvarmearbejdet.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller skrive til os på kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Med venlig hilsen
Fjernvarme Fyn