Nyheder til Allested-Vejle

Vi har godt nyt.

Vi følger tidsplanen

Det går fremad med gravearbejdet, og vi følger tidsplanen.

På Broholmvej 1-15 er vi færdige med at grave stik ind og forventer at gå i gang med at asfaltere i dag fredag den 8. september. Samtidig fortsætter vi gravearbejdet på Broholmvejs andre vænger. Og vi er også godt i gang med at få lagt fjernvarmerør og stik ind til boliger på Vejlegårdsvej.

Er du interesseret i at se, hvor langt vi er nået, eller hvornår vi når til dit område, kan du altid følge med via graveplanerne på vores hjemmeside.

Se graveplanerne her

I forhold til pumpestationen kan vi stadig ikke sige nøjagtigt, hvornår den er færdig. Men vi forventer at kunne åbne for varmen til de første nye kunder i januar.

Opgravning og rørlægning
Cirka en uge før vi begynder at grave ved dig, vil du modtage en informationsseddel fra vores entreprenør.

Vi graver en rende fra hovedledningen i vejen og ind til din bolig. Selve opgravningen vil foregå med en minigraver.

I perioden vil der være en del arbejdskørsel i hele området, hvilket vil påvirke trafikken.

Vi forsøger at tage mest muligt hensyn til trafik og til beboere. Hvis du har undret dig over, at vi ikke altid graver hele vejstrækninger op ad gangen, så sker det af hensyn til trafikken. Det kan også skyldes, at der er andre entreprenører, der er i gang i området.

Vi har brug for din hjælp
Mens vi graver i dit område, beder vi om, at man respekterer afspærringer og skiltning ved de opgravede huller.

Især på små veje/vænger er der meget lidt plads at arbejde på. Vi opfordrer derfor til, at man parkerer sin bil et andet sted, så entreprenører og smede får den nødvendige plads at arbejde på.

Fast strømforsynet måler
Det er besluttet, at måleren til jeres område skal være af typen MC403.

Vær opmærksom på, at måleren skal være fast strømforsynet. Det betyder, at du skal have lavet en aftale med en elektriker, som kan tilslutte faststrøm til måleren.

Navn på elektriker skal oplyses ved målerbestilling.

Måleren skal ikke bestilles, før du har fået direkte besked fra os om, hvornår der åbnes for fjernvarme i rørene. Årsagen er, at afregningen af både måler og effektbidrag begynder, så snart måleren er udleveret. Du vil få besked cirka en uge før, der er varme på rørene i vejen.

Beholder eller veksler?
Vi anbefaler, at du vælger beholder frem for veksler, da Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret til at anvende gennemstrømningsvandvarmer/ veksler. Det må derfor forventes, at der på
visse steder og tider vil mangle forsyning til gennemstrømningsvandvarmer/ veksler.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på telefon 65 47 30 00 eller på e-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.