Nyt fra Fjernvarme Fyn til Årslev og Sdr. Nærå

Ændrede tidsplaner

Vi afventer tilladelse fra Banedanmark til at gå under banen ved Ibjergvej. Det betyder desværre, at alle datoer for opstart øst for banen er meget usikre.

Vi har lagt graveplanerne ind på et kort på hjemmesiden og opdaterer hele tiden kortet, så du kan følge med i, hvor langt vi er kommet.

Indtaster du din adresse i søgefeltet på kortet, kan du se, hvornår vi forventer at grave ved din bolig.

Se graveplanerne her

Vi forsøger at tage mest muligt hensyn til trafik og beboere
Du har måske undret dig over, at vi ikke graver hele vejstrækninger op ad gangen. Det er blandt andet tilfældet på Overvejen, hvor vi graver mindre etaper ad gangen. Det gør vi af hensyn til afviklingen af trafikken og for at undgå, at områder bliver ’spærret inde’.

Så langt er vi
Varmecentralen på Kirstinebjergvej er næsten klar til fuld drift. Gartner Schroll er allerede tilsluttet. Og vi forventer at åbne for varmen til de første boliger i starten af juni måned.

Vi begynder at grave stik ind til de første boliger i vængerne fra maj måned. Vi tilstræber at sende en e-mail med information om opstart 2 -3 uger inden, vi begynder at grave hos dig.

Asfaltarbejdet afsluttes med et slidlag efter cirka ét år
Vi gør opmærksom på, at asfalten skal have lov at sætte sig, inden der lægges et afsluttende slidlag. Det tager typisk ét år. Hvis du undrer dig over, at asfalten ser lidt ’ufærdig’ ud de steder, hvor vi har gravet, så er det forklaringen.

Fjernvarme Fyn ønsker alle en god påske og ser frem til at byde Årslev og Sdr. Nærå indenfor i fællesvarmen.

Med venlig hilsen
Fjernvarme Fyn