Nyt fra Fjernvarme Fyn

Få en kort status på, hvor langt vi er i Skallebølle

Nyt fra Fjernvarme Fyn til Skallebølle

Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til at komme i gang i Skallebølle.

De fleste, der er tilmeldt fjernvarme, har nu haft besøg og aftalt placering af fjernvarmestik ind til deres bolig. Vores projektafdeling er nu derfor i gang med at tegne fjernvarmestik, fjernvarmeledninger, pumpestation med mere ind på planerne. Så snart dette arbejde er færdigt, vil entrepriseleder Bo Amelung lave en tidsplan for gravearbejdet.

Du vil få besked, når tidsplanen er klar. Den vil efterfølgende blive lagt her på Skallebølles områdeside.

Foto: Entrepriseleder Bo Amelung

Vi håber at kunne grave de første fjernvarmestik ind lige efter sommerferien 2023.

Ansøgning om tilskud til afkobling
Vi har fået mange henvendelser om afkoblingspuljen. Vores råd er, at du ikke skal søge om tilskud, før du kender datoen for, hvornår vi graver fjernvarmestik ind til din bolig og kan love, at der er varme i rørene.

Der uddeles knap 100 millioner kr. om året fra 2021-2026. I 2022 blev der dog afsat 75 millioner kr. ekstra. Er den årlige pulje tom, vil du derfor kunne søge året efter.

Læs mere om puljen ved Evida

Ny procedure for dispensation fra BR-18 krav om vejrkompensering
Du skal være opmærksom på, at Assens Kommune har ændret proceduren for dispensation fra BR-18 krav om vejrkompensering.

Der skal fremover indsendes en ansøgning til Assens Kommune for hver enkel ejendom, hvis man ønsker fritagelse for vejrkompensering.

Ansøg om fritagelse for vejrkompensering hos Assens Kommune

Vi glæder os til at byde Skallebølle indenfor i fællesvarmen.