Store mængder nedbør besværliggør arbejdet og giver forsinkelser

Læs om de ændrede tids- og graveplaner.

Store mængder nedbør besværliggør arbejdet og giver forsinkelser

Lige nu kæmper vi med alt for meget vand i renderne. Det besværliggør arbejdet og giver forsinkelser.

Lige nu forsøger vi derfor at lukke så mange render som muligt, så færrest mulige vil stå åbne mellem jul og nytår.

På trods af udfordringerne med regnvand har vi nu tilsluttet 160 kunder, som har glæde af fjernvarmen. Og der er yderligere over 200 kunder, hvor installationen er klar, og vi snart kan åbne for fjernvarmen.

Vi er også færdige med at føre fjernvarmerør under Svendborgbanen ad Ibjergvej. Så nu varer det ikke længe før, vi så småt kan begynde at forsyne noget af den østlige del af byen.

Ændrede graveplaner 
Det er ikke kun megen nedbør, som ændrer tids- og graveplanerne. Onsdag den 3. januar starter vi med at grave fra Lundegårdsvej til Bøgehøjvej, så vi kan forsyne Broskolen, Årslev Hallen og Sommerfuglen inden den 1. februar. Den ændrede rækkefølge skyldes, at dispensationen for den midlertidige varmestation udløber. Det er derfor yderst vigtigt, at vi får ført fjernvarmevand frem til den midlertidige varmestation, inden den skal lukke den 1. februar.

Derefter graver vi ad Overvejen mod Stationsvej. Vi må desværre ikke grave begge steder på samme tid, da busserne ikke kan køre der samtidig med, at vi graver. Det betyder desværre, at boligerne på Stationsvej nummer 1 til 42/61 først får varme på midt i marts eller i starten af april.

I foråret vil vi fortsætte med at føre vores hovedledninger i Overvejen mod øst, så vi kan få fjernvarmen frem til området ved Kirkevej/ Torpegårdsvej, hvor der allerede er ført stikledninger ind til mange huse, som nu er klar til fjernvarme.

Så snart vi modtager afspærringsplaner fra Munk, vil de blive lagt på hjemmesiden. Inden længe kan du derfor holde dig opdateret i forhold til vores graveplaner. 

Se graveplanerne her 

Støt dine lokale købmænd 
Mens vi graver, opfordrer vi til, at du støtter dine lokale købmænd, selv om adgangsforholdene er begrænsede.

Yderligere information 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller skrive til kontakt@fjernvarmefyn.dk.