Tillykke - Det nødvendige antal tilmeldinger er i hus

Fjernvarmen er på vej til Allested-Vejle

Der er godt nyt til alle i Allested-Vejle. Vi har nu rundet det nødvendige antal tilmeldinger til fjernvarme. Der er derfor grønt lys til at lægge rørene i jorden og tænde for fjernvarmen til området.

Overvældende tilslutning
Interessen for fjernvarme har været overvældende, og tilmeldingerne er strømmet ind i rekordfart. Vi er meget glade for den store opbakning i området. Og vi vil gerne takke de mange lokale, der har hjulpet med at få tilmeldingerne i hus.

Nu begynder planlægningen
Vi går nu i gang med planlægningen. Hovedledningen skal føres til området. Der skal opføres en pumpestation, og der skal laves graveplaner.

Foto: Rasmus Schreiner

Hils på Rasmus
Entrepriseleder Rasmus Schreiner bliver snart et kendt ansigt i området. Inden længe vil du blive kontaktet af Rasmus, som i første omgang vil høre, hvornår han må kigge forbi for at aftale, hvor varmen skal ind i din bolig. Herefter vil han tegne dit fjernvarmestik ind på graveplanerne.

Ekstra stiklængde
Skal du have en stikledning, der er længere end de 20 meter, som er med i tilbudsprisen, vil du blive opkrævet et ekstra beløb. Beløbet skal betales 14 dage før, vi begynder at grave stikledningen ind til din bolig.

Husk at bede din VVS-installatør om at ansøge om dispensation for vejrkompensering
Det har tidligere været almindelig praksis, at kommunen gav dispensation, så man ikke behøvede at ansøge om dispensation for vejrkompensering på hvert enkelt nyt fjernvarmeanlæg. Denne praksis er nu desværre ændret. Du skal derfor bede din VVS-installatør om at ansøge Faaborg-Midtfyn Kommunes bygnings- og miljøafdeling om dispensation for vejrkompensering på dit fjernvarmeanlæg. Tag derfor allerede nu fat i din VVS-installatør og bed om, at der bliver sendt en begrundet ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges en fuldmagt fra dig.
Det vil være muligt, at VVS-installatøren kan ansøge om dispensation for flere fjernvarmeanlæg i en samlet ansøgning med fuldmagter.

Vi glæder os til at byde dig og dine naboer indenfor i varmefællesskabet og ønsker alle en glædelig jul.

Varme julehilsner
Fjernvarme Fyn