Undskyld at vi støjer på Havnegade i uge 50-51

Undskyld at vi støjer på Havnegade i uge 50-51

 
Vi er i fuld gang med at omstille produktionen i en endnu grønnere og mere bæredygtig retning. Det betyder, at ældre produktionsanlæg enten renoveres eller helt erstattes af nye og mere klimavenlige anlæg.

I december skal det nye biomassefyrede anlæg indkøres. Det betyder blandt andet korte perioder med kraftig støj på grund af dampblæsning fra kedlen.

Vi forventer at starte mandag den 12. december og at være færdige i løbet af torsdag den 22. december. Dampblæsningen foregår flere gange dagligt á cirka 10 minutters varighed i dagtimerne mellem kl. 9.00 og kl. 16.00.

Under dampblæsningen vil den udledte damp være tydelig over anlæggets tag. Vi beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre.

Naboer i området har også fået denne information ud via en omdelt folder.

Venlig hilsen,
Fjernvarme Fyn.