Vi fælder popler i Elmelund Skov for at give plads til blivende træer

Vi fælder popler i Elmelund Skov for at give plads til blivende træer

 
Tilbage i 2013 plantede vi 31 hektar med popler i det område, som nu er Elmelund Skov. Beplantningen var et samarbejde med Odense Kommune. Og poplerne blev plantet som forkultur forud for blivende træarter.

Brugen af popler som forkultur giver rigtig god mening. De vokser hurtigt, optager megen CO2 og kvæler samtidig ukrudt og græs. På den måde skaber man de bedste forudsætninger for de blivende træer. Og samtidig skånes miljøet, fordi man slipper for at bruge pesticider.

Nu er det imidlertid blevet tid til at tynde ud i en stor del af de mange popler, så der bliver plads og lys til de blivende træer. Og det betyder, at omkring 50 % af poplerne i Elmelund Skov snart bliver fældet.

Foruden hensynet til den blivende skov bliver der fældet et større område for at give plads til en ny jernbane over Vestfyn. Det projekt kan du læse mere om her.

Udtyndingen starter i uge 28
Vi begynder udtyndingen allerede i uge 28.

Her kan det blive nødvendigt at spærre dele af området af, mens skovningsmaskinerne arbejder. Det sker naturligvis af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi forventer, at arbejdet vil strække sig ind i august.

Herefter vil der ske løbende udtynding i mindre målestok over de næste cirka 10 år, indtil hele Elmelund Skov er konverteret til blivende træer.

Af: Fjernvarme Fyn.