Vi har gode nyheder til Vissenbjerg Nord

Vi har gode nyheder til Vissenbjerg Nord

Vi har gode nyheder til dig. Vi begynder allerede at grave fjernvarmestik ind i uge 40. Gravearbejdet vil foregå i etaper, og du kan se planerne for gravearbejdet på vores hjemmeside.

Se graveplanerne her

Der kommer dog ikke varme i fjernvarmerørene lige med det samme. Vi forventer først at kunne åbne for fjernvarmen sidst på foråret 2024. Det skyldes, at vi lige nu venter på, at pumpestationen bliver klar, og at vi får lov til at komme det sidste stykke af krydset ved storkroen. Det sker først, når kommunen er færdig med deres arbejde i krydset.

Normalt etablerer man først pumpestationen og graver efterfølgende fjernvarmerør ned, så man kan pumpe vandet rundt med det samme. For at komme hurtigst muligt i gang, har vores entrepriseleder imidlertid valgt, at vi begynder med at grave fjernvarmerør ned, mens vejret er godt.

Det betyder dog, at det kommer til at se lidt halvfærdigt ud der, hvor fjernvarmestikket kommer op af jorden. Det skyldes, at fjernvarmestikket først kan gøres færdigt med et skab, når der er varme på fjernvarmerørene, og gassen kan afkobles. Fjernvarmeskabet sættes normalt samme sted som gasskabet.

Cirka en uge før vi graver hos dig, vil du modtage en informationsseddel fra vores entreprenør.

Beholder eller veksler?
Vi anbefaler, at du vælger beholder frem for veksler, da Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret til at anvende gennemstrømningsvandvarmer/ veksler. Det må derfor forventes, at der på visse steder og tider vil mangle forsyning til gennemstrømningsvandvarmer/ veksler.

Læs mere her

Afkobling af gas
Hvis du skal søge om at få dækket gebyret til afkobling af gas, gøres det via Evidas hjemmeside. Vær opmærksom på, at du ikke skal gøre det før, du kender datoen for, hvornår der er varme på fjernvarmerørene ved dig.

Søg om tilskud til afkobling af gas

Vejrkompensering
Du skal være opmærksom på, at Assens Kommune har ændret procedure for dispensation fra BR-18 krav om at installere vejrkompensering.

Der skal fremover indsendes en ansøgning til kommunen for hver enkel ejendom, hvis man ønsker fritagelse for vejrkompensering.

Gå til digital ansøgning

Måler
Måleren skal ikke bestilles, før du har fået direkte besked fra os om, at der er åbnet for fjernvarme i rørene. Det sker typisk en uge før, at der er varme på rørene. Årsagen er, at afregningen af både måler og effektbidrag begynder, så snart måleren er udleveret.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på telefon 65 47 30 00 eller på e-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk