Vi har gode og dårlige nyheder til Skallebølle

Vi har gode og dårlige nyheder til Skallebølle

Den gode nyhed er, at vi holder graveplanen og forsætter med at grave og lægge fjernvarmerør og stik ind. Vi har nu fået lagt stik ind på Violvænget, Syrenvænget, Liljevænget, første del af Kelstrupvej og er godt i gang med Rugvænget.

I uge 38 begynder vi med at asfaltere på Violvænget, Syrenvænget, Liljevænget og den første del af Kelstrupvej.

Husk, at du altid kan følge med via graveplanerne på vores hjemmeside.

Se graveplanerne her

Den dårlige nyhed er, at kommunen er blevet forsinket med kloakarbejdet på Rosenvænget. Det betyder, at det er uklart, hvornår vi kan få lov til at lave pumpestationen på Rosenvænget.

Uden pumpestationen kan vi ikke få varme rundt. Vi krydser derfor fingre for, at de snart bliver færdige, så vi kan få bygget pumpestationen og få varme ud til alle kunder, der har fået gravet stik ind.

Opgravning og rørlægning
Cirka en uge før vi begynder at grave ved dig, vil du modtage en informationsseddel fra vores entreprenør.

Vi graver en rende fra hovedledningen i vejen og ind til din bolig. Selve opgravningen vil foregå med en minigraver.

I perioden vil der være en del arbejdskørsel i hele området, hvilket vil påvirke trafikken.

Vi forsøger at tage mest muligt hensyn til trafik og til beboere. Hvis du har undret dig over, at vi ikke altid graver hele vejstrækninger op ad gangen, så sker det af hensyn til trafikken. Det kan også skyldes, at der er andre entreprenører, der er i gang i området.

Vi har brug for din hjælp
Mens vi graver i dit område, beder vi om, at man respekterer afspærringerne ved de opgravede huller.

Selvom vi vil forsøge at afdække hullerne så vidt muligt, opfordrer vi særligt til, at man holder ekstra øje med mindre børn.

Fast strømforsynet måler
Det er besluttet, at måleren til dit område skal være af typen MC603.

Vær opmærksom på, at måleren skal være fast strømforsynet. Det betyder, at du skal have lavet en aftale med en elektriker, som kan tilslutte faststrøm til måleren.

Navn på elektriker skal oplyses ved målerbestilling.

Måleren skal ikke bestilles, før vi kender datoen for, hvornår der åbnes for fjernvarme i rørene. Årsagen er, at afregningen af både måler og effektbidrag begynder, så snart måleren er udleveret.

Beholder eller veksler?
Vi anbefaler, at du vælger beholder frem for veksler, da Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret til anvendelse gennemstrømningsvandvarmer/ veksler. Det må derfor forventes, at der på
visse steder og tider vil mangle forsyning til gennemstrømningsvandvarmer/ veksler.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter på telefon 65 47 30 00 eller på e-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.