Vi planter træer

Fjernvarme Fyn støtter indsamlingen ”Danmark planter træer”, som er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening.
Gå til nyhedsoversigten

Vi planter træer

Fjernvarme Fyn støtter indsamlingen ”Danmark planter træer”, som er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening. For hver indsamlede 20 kroner plantes ét træ i Danmark. Du kan følge det store indsamlingsshow på TV2 lørdag den 14. september kl. 19.30.

Energiskov modvirker klimaforandringer
At plante træer er ikke nyt for Fjernvarme Fyn. I 2013 plantede vi 50.000 hurtigt-voksende popler på 31 hektar i det, der nu er Odenses nye skov, Elmelund Skov. Poplerne beskytter den blivende løvskov, mens den gror op. Samtidig binder poplerne CO2 og hjælper til at modvirke klimaforandringer.

Poplerne er nu 7-10 meter høje, og ifølge Palle Madsen, Professor, Ph.d. Skovskolen, IGN, Københavns Universitet, binder én hektar poppelskov 22-26 tons CO2 hvert år. Skoven er derfor til glæde og gavn for både mennesker og klima. Senere vil poplerne blive brugt til at lave varme.

Jo mere skov, jo bedre
Ifølge FN’s Klimapanel er det en helt central del af klimaløsningen, at der plantes mere skov. Skove er nemlig det mest effektive middel, vi kender, til at hive CO2 ud af atmosfæren. Når træerne vokser, optager de luftens CO2 gennem bladene og lagrer det i selve træet.

Mere skov er derfor et vigtigt bidrag til at bekæmpe vores CO2-aftryk, og Fjernvarme Fyn er glad for at kunne støtte ”Danmark planter træer”.

Læs mere om indsamlingen på hjemmesiden Danmark planter træer.