Vi tænder fællesvarmen i Årslev og Sdr. Nærå

Nyt fra Fjernvarme Fyn til beboere i Årslev og Sdr. Nærå

Første spadestik er taget

Så er vi i gang med at grave! Lige nu gælder det den store transmissionsledning, som skal graves ned ved Nørre Lyndelse Vej og Musegyden og fortsætte via Tokkerodvej mod Årslev.

Entrepriseleder Thomas Eriksen er i fuld gang med at planlægge udrulningen af fjernvarme. Vi ved allerede nu, at vi vil starte med at grave hovedledningen ned gennem Overvejen og videre ad Stationsvej og Gammel Byvej. Thomas er derfor i gang med at besøge alle, der er tilmeldt fjernvarme på disse adresser. Der skal aftales placering af stikledning ind til den enkelte husstand. Og det skal aftales, hvor fjernvarmeinstallationen skal placeres.

Når vi har sluttet en fjernvarmering om byen, fortsætter vi med at tilslutte veje og vænger inden for ringen. Du vil få besked, inden vi når til din adresse.


Foto: Entrepriseleder Thomas Eriksen


Vejrkompensering
Du skal være opmærksom på, at du kan søge dispensation for vejrkompensering på dit fjernvarmeanlæg.

Tilskud til afkobling
Der har været forvirring om, hvornår man skal søge om tilskud til afkobling. Rådet hos Evida er, at afkobling først bør ske, når anden opvarmning er installeret. Du skal derfor først søge om tilskud til afkobling, når du kender datoen for, hvornår fjernvarmen kommer til din adresse.

Der er mangel på smede
Vi er glade for, at så mange ønsker fjernvarme. Den store efterspørgsel kombineret med mangel på arbejdskraft betyder dog, at vi ikke kan tilslutte kunderne så hurtigt, som vi ønsker. Vores underentreprenør Kemp & Lauritzen mangler smede. Kender du derfor nogen, der er uddannet smed, og som kunne tænke sig at svejse fjernvarmerør, må du meget gerne anbefale dem at kontakte Kemp & Lauritzen.

Vi glæder os til, at Årslev og Sdr. Nærå bliver en del af varmefællesskabet.