Der kan i øjeblikket være driftsforstyrrelser i Odense N og Otterup. Vi arbejder på at løse problemet og beklager eventuelle gener.

Vi udnytter vedvarende energi i varmeproduktionen

Masser af vind giver vindmøller gode betingelser for at producere el. Og det udnytter vi i vores varmeproduktion

Et robust og fleksibelt varmesystem

Den sidste måned har varmepumper og elkedler leveret gennemsnitligt 18 % og i perioder helt op til 30 % af varmen til vores kunder. Og det er godt nyt. For det betyder, at vi i samme periode har sparet miljøet for cirka 5.000 t CO2.

Masser af vind har givet vindmøller gode betingelser for at producere el. Det har betydet lave elpriser. Og det har vi udnyttet i stor stil i vores varmeproduktion ved hjælp af store varmepumper og elkedler.

Fjernvarme Fyn kan producere varme på en bred vifte af forskellige anlæg. Det giver stor fleksibilitet og gode muligheder for optimering. Vi opnår dermed en stor robusthed overfor svingende energipriser. Og det har stor betydning i en tid med global energikrise. Når prisen på el er høj, kører vi med vores kraftvarmeanlæg, der kan producere både el og varme. Er elprisen lav, kører vi med varmepumper og elkedler.

Varmepumper kører på grøn strøm
Fjernvarme Fyn har allerede slået flere rekorder med store eldrevne varmepumpeanlæg. Senest med Ejby Mølle Varmecentral, som er det største anlæg i Danmark, der udnytter varmen fra renset spildevand til fjernvarme. Og med Tietgenbyens Varmecentral har vi faktisk verdensrekorden med det første anlæg, som udnytter overskudsvarme fra et datacenter i stor skala. Og endelig udnytter store varmepumper også overskudsvarme fra kedlerne på vores øvrige produktionsanlæg.

Elkedler udnytter også grøn strøm
Elkedler er ligesom varmepumper drevet af strøm fra elnettet, som i stigende grad kommer fra vindmøller og solceller. Elkedlerne kan udnytte lave elpriser, når der er meget vind og sol i systemet. De er derfor en fleksibel aftager på det europæiske el-marked. Det er alt sammen til glæde og gavn for vores mange fynske kunder, fordi det hjælper med at holde varmeprisen i ro.

Et robust og fleksibelt varmesystem
Det særlige ved fjernvarme er, at alle energikilder kan tilsluttes. På den måde er vi ikke afhængige af et enkelt brændsel. Det udnytter vi fuldt ud hos Fjernvarme Fyn, hvor produktionen af varmen er fordelt på en lang række forskellige anlæg. Udover varmepumper og elkedler, som udnytter vedvarende energi, produceres vores varme på kraftvarmeanlæg, der både kan lave el og varme. Det er vigtigt for elforsyningssikkerheden. Og brugen af forskellige brændsler; affald, biomasse, kul, gas og el gør os robuste i forhold til svingende brændsels- og elpriser. Er elprisen høj, kører vi mest med kraftvarmeanlæggene, og når elprisen er lav, kører elkedler og varmepumper mere.

I denne energikrisetid bliver fordelene ved et robust og fleksibelt varmesystem meget tydelig. Fra efteråret 2021 begyndte gas- og CO2-kvotepriserne at stige, hvilket medførte stigende elpriser. Vi kørte derfor primært med el- og varmeproduktion på kraftvarmeanlæggene. I samme periode var der samtidig mangel på vindenergi, og det gjorde produktionen på kraftvarmeanlæggene ekstra værdifuld, da de kunne bidrage til elforsyningssikkerheden i Danmark.

Fra starten af oktober og til i dag har elprisen været faldende, og det har betydet, at elkedler og varmepumper er kommet mere i drift. I denne periode har elkedler og varmepumper udgjort cirka 18 % af den totale varmeproduktion, og vi har sparet cirka 5.000 t CO2.

Vores fjernvarme er grøn fremtid
Der investeres massivt i den grønne omstilling hos Fjernvarme Fyn. Det betyder, at nye anlæg ser dagens lys, mens andre bliver bygget om. Og inden længe kan vi sige helt farvel til kullene. Med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn får du derfor en moderne og fremtidssikret løsning, hvor klimahensyn, forsyningssikkerhed og lave priser går hånd-i-hånd.