Der er i øjeblikket driftsforstyrrelser i Nr. Broby Vi forventer normal drift inden for 1 time. Vi undskylder evt. gener.
Fjernvarme Fyn set fra fjorden

Organisationen

Direktion og stabsfunktioner har ansvaret for strategisk ledelse, forretningsudvikling, miljø samt HR og kommunikation

Produktion varetager drift af alle produktionsenheder udover affaldsenergianlægget samt af værksted, logistik og service, projektering og måleranlæg

Affaldsenergi er ansvarlig for drift af affaldsenergianlægget

Forsyning driver planlægning, projektering og vedligehold af ledningsnettet samt af anlæg. Derudover varetages drift af kundecenter

Økonomi står for regnskabs- og bogføringsopgaver. Funktionen rummer også IT afdelingen

Projekt & Support arbejder med forskellige udviklingsrelaterede projekter