Fjernvarme Fyn set fra fjorden

Organisationen


Direktion og stabsfunktioner
har ansvaret for strategisk ledelse, forretningsudvikling, miljø samt HR og kommunikation

Produktion varetager drift af alle produktionsenheder samt af værksted, logistik og service, projektering og måleranlæg

Forsyning driver planlægning, projektering og vedligehold af ledningsnettet samt af anlæg. Derudover varetages drift af kundecenter

Økonomi står for regnskabs- og bogføringsopgaver. Funktionen rummer også IT afdelingen

Projekt & Support arbejder med forskellige udviklingsrelaterede projekter