Fjernvarme Fyn set fra fjorden

Organisationen


Direktion og stabsfunktioner
har ansvaret for optimering og handel, for udvikling og support til ledelsen samt for HR og kommunikation

Vedligehold & Service er ansvarlig for at vedligeholde virksomhedens produktionsanlæg

Produktion varetager drift af alle produktionsenheder

Forsyning driver planlægning, projektering og vedligehold af ledningsnettet samt af anlæg. Derudover varetages drift af kundecenter

Økonomi og IT står for regnskabs- og bogføringsopgaver samt for hele IT-afsnittet

Projekt & Support arbejder med forskellige udviklingsrelaterede projekter og med miljø