Organisationen


Direktion og stabsfunktioner
har ansvaret for optimering og handel, for udvikling og support til ledelsen samt for HR og kommunikation

Produktion varetager drift af alle produktionsenheder

Forsyning driver planlægning, projektering og vedligehold af ledningsnet og anlæg og har kontakten til vores mange kunder

Økonomi og IT står for regnskabs- og bogføringsopgaver samt for hele IT-afsnittet

Projekt & Support arbejder med forskellige udviklingsrelaterede projekter og med miljø