Fjernvarme Fyn set fra fjorden

Organisationen


Direktion og stabsfunktioner
har ansvaret for strategisk ledelse, forretningsudvikling, miljø, HR, kommunikation samt optimering og handel

Vedligehold & Service er ansvarlig for at vedligeholde virksomhedens produktionsanlæg

Produktion varetager drift af alle produktionsenheder

Forsyning driver planlægning, projektering og vedligehold af ledningsnettet samt af anlæg. Derudover varetages drift af kundecenter

Økonomi står for regnskabs- og bogføringsopgaver. Funktionen rummer også IT afdelingen

Projekt & Support arbejder med forskellige udviklingsrelaterede projekter