Fjernvarme Fyns anlæg
Produktionsanlæg

Produktionsanlæg på Havnegade

Her kan du læse mere om produktionsanlæggene på Havnegade

Produktionsanlæg på Havnegade

Varmeproduktionen på Fjernvarme Fyns anlæg på Havnegade dækker langt størstedelen af varmehovet til kunderne og er derfor et helt centralt omdrejningspunkt for byens varmeproduktion.

Der er tre anlæg på Havnegade, der bruger halm, affald og kul. Anlæggene producerer i alt 624 MJ/s fjernvarme og 433 MW el.

Det halmfyrede anlæg
Det halmfyrede anlæg (Blok 8) er fra 2009 og har en kapacitet til at afbrænde ~220.000 tons halm per år. Varme- og elproduktion fordeles typisk med 88 MJ/s fjernvarme og 31 MW el.

Det affaldsfyrede anlæg
Det affaldsfyrede anlæg består af tre linjer, som årligt brænder 289.000 tons affald. I 2017 blev anlæggene ombygget med installation af røggaskondensorer og varmepumper, hvilket har hævet varmeproduktionen væsentligt, så kapaciteten nu er 100 MJ/s fjernvarme og 23 MW el.

Det affaldsfyrede anlæg ligger i datterselskabet Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S.

Det kulfyrede anlæg
Det kulfyrede anlæg (Blok 7) er fra 1991. Anlægget har en kapacitet på 570 MJ/s fjernvarme og 407 MW el.

Det er målsætningen i Fjernvarme Fyns strategi og Odense Kommunes energi- og klimaplaner, at varmeproduktionen skal være fri for kul senest i løbet af 2022.

Vidste du ...
at Fjernvarme Fyns skorsten er Fyns største bygningsværk med sine 235 meter.
Historien om anlæggene på Havnegade
Værket blev stiftet i 1949 af fynske kommuner og elselskaber. I 1953 blev selskabets kraft- og varmeværk åbnet. I 2000 fusionerede selskabet med fem jyske kraftværksselskaber og ELSAM I/S til virksomheden Elsam A/S. Svenske Vattenfall A/S overtog værket i 2006. I januar 2015, blev værket købt af Fjernvarme Fyn Holding A/S