Rapporter og opgørelser

Varedeklaration

Her finder du fjernvarmens samlede emission for det seneste år. Vi kalder det for vores varedeklaration.

Varedeklaration

Fjernvarmens samlede emissioner
Stof Enhed 2020 2021
CO2e* kg/GJ 21,8 27,8
SO2 g/GJ 4,9 4,8
NOx g/GJ 24,3 27,6

*Fakturabekendtgørelsen er ændret, så CO2 skal opgøres som ækvivalenter. Det er samtidig besluttet at benytte fordeling af emissioner mellem el og varme efter 200 %-metoden.