Gul rapsmark
Rapporter og opgørelser

Varedeklaration

Her finder du fjernvarmens samlede emission for det seneste år. Vi kalder det for vores varedeklaration.

Varedeklaration

Fjernvarmens samlede emissioner
Stof Enhed 2019 2020
CO2e* kg/GJ 25,6 21,8
SO2 g/GJ 5,4 4,9
NOx g/GJ 24,4 24,3

*Fakturabekendtgørelsen er ændret, så CO2 skal opgøres som ækvivalenter. Det er samtidig besluttet at benytte fordeling af emissioner mellem el og varme efter 200 %-metoden.