Samfundsansvar og verdensmål

Odense Fjord Samarbejdet

Fjernvarme Fyn er en del af et unikt samarbejde om at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord.

Lokalt forankret samarbejde

Fjernvarme Fyn deltager sammen med en række andre store fynske virksomheder, institutioner og organisationer i et unikt samarbejde om at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord.

Arbejdet er godt i gang og der er tilført flere ressourcer
Odense Fjord Samarbejdet er allerede en del af flere projekter. Og der er tilført flere ressourcer.

En bevilling på 4,5 millioner kroner til et indledende forskningsprojekt med SDU og DHI skal identificere den samlede mængde kulstoffangst og lagringskapacitet i Odense Fjord.

Projektet vil kortlægge muligheder for løsninger baseret på naturens egen evne til at lagre kulstof – både på land og med ålegræs i vand. Projektet vil også undersøge, hvor der kan gøres en ekstra indsats, for at man kan mindske mængden af næringsstoffer til alger i vandet.

Odense Kommune har desuden fået bevilliget lige under 1,3 millioner kroner til at nedsætte et såkaldt kystvandråd, der i første omgang skal foretage en række analyser af vandet i Odense Fjord. Arbejdet ligger dermed i naturlig forlængelse af arbejdet i Odense Fjord Samarbejdet.

Odense Fjord Samarbejdet er lokalt forankret
Rent formelt er der dannet en forening i august 2022. Odense Fjord Samarbejdet tæller så forskellige deltagere som Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, landboforeningen L&F Centrovice, Lindø Port of Odense, Odense Renovation, Vandcenter Syd, SEGES og Syddansk Universitet. Samt altså Fjernvarme Fyn.

Samarbejdet er lokalt forankret. Og deltagerne skal i fællesskab finde tiltag, som kan forbedre miljøtilstanden sideløbende med myndighedernes retningslinjer. De mange forskellige lokale partnere er med til at give ejerskab og sikre, at løsningerne bliver ført ud i livet. Samtidig skal samarbejdet sikre, at der tages hensyn til erhverv, natur, mennesker og de institutioner, der er i forbindelse med fjorden.

Konstitueret administrerende direktør hos Fjernvarme Fyn, Kim Winther, fortæller: ”Som naboer til Odense Fjord er vi naturligvis interesserede i fjordens tilstand og udvikling. Og vi støtter altid op om gode initiativer til at forbedre miljøforholdene. For os er det vigtigt, at erhverv og miljøforbedring kan fungere sammen. Målet er, at samarbejdet resulterer i forbedringer af vandmiljøet, hvor der samtidig bliver taget hensyn til både natur, mennesker og erhverv samt til de institutioner, der er i forbindelse med fjorden”.

Foto: Morten Knudsen, Pegasus Reklame & Marketing