Samfundsansvar og verdensmål

Vi planter træer

Fjernvarme Fyn går nye veje for at skabe en bæredygtig varmeforsyning

Vi planter ny skov flere steder i Odense

Fjernvarme Fyns seneste skovrejsningsprojekt gælder vandløbet Everenden. Her planter vi tre forskellige eksempler på skov med hurtig vækst og med naturlig binding af CO2.

To af modellerne består af hurtigvoksende træarter som poppel og hybridlærk. Dem kombinerer vi med almindelig skovtræarter som løv- og nåletræer. Den tredje model er en ren nåleskov.

Den hurtigste model er allerede oppe på fuld kapacitet efter blot 5-6 år. Andre typer forventes af nå fuld vækst efter 10-15 år.

Everenden i Stige nord for Odense
Foto: Everenden i Stige nord for Odense

 

Elmelund Skov
I 2013 plantede vi 50.000 hurtigvoksende popler på 31 hektar i det, som i dag er blevet til Elmelund Skov. I dag er poplerne mere end 10 meter høje. Og hvert år binder én hektar skov 14,8 tons CO2.

Samtidig beskytter poplerne den blivende løvskov, mens den vokser op. Efterhånden som løvtræerne kan klare sig selv, bliver poplerne skovet og brugt til at lave fjernvarme.