Whistleblower

Med Fjernvarme Fyns whistleblowerportal kan du indberette mistanke om økonomisk kriminalitet samt alvorlige brud på love og regler begået af Fjernvarme Fyns medarbejdere, ledelse eller bestyrelse
Whistleblowerportal Whistleblowerpolitik

Om Fjernvarme Fyns whistleblowerportal

Du kan bruge whistleblowerportalen til at indberette mistanke om økonomisk kriminalitet samt alvorlige brud på love og regler begået af Fjernvarme Fyns medarbejdere, ledelse eller bestyrelse.

Systemet må ikke benyttes til bevidst falske eller usande anklager.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Du åbner portalen ved at klikke på banneret til højre. Her kan du også læse mere om indberetning og anonymitet.

Du kan indberette

 • Alvorlig økonomisk kriminalitet (for eksempel bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk og lignende)
 • Brud på konkurrenceretten
 • Miljøforurening
 • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • Alvorlige forhold mod en medarbejder; herunder vold og seksuelle overgreb

 
Du kan ikke indberette

 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Inkompetence
 • Fravær
 • Mobning
 • Overtrædelse af interne retningslinjer
 • Overtrædelse af retningslinjer om for eksempel påklædning, rygning, alkohol, internet med videre