Der er lige nu ekstraordinær interesse for at skifte til fjernvarme

Der kan derfor være flere ugers ventetid på at få et tilbud og flere måneders ventetid på udførelse
Se hvilke områder vi undersøger Se graveplanerne her
Områder
Se om du kan tilsluttes fjernvarme

Så nemt er det at skifte til fjernvarme

Ring på telefon 65 47 30 00 eller skriv til kontakt@fjernvarmefyn.dk for at høre, om du kan få fjernvarme.

Kvinde, der taler i telefon

Vi måler op og beregner pris

Vi kommer og måler afstanden fra skel og ind til, hvor hovedhanerne skal være. Herefter beregner vi en pris for tilslutning af dit hus.

Opmåling

Vi udvider fjernvarmenettet

Bor du i et område, hvor der endnu ikke er fjernvarme, skal tilstrækkelig mange husstande ønske fjernvarmen, før fjernvarmenettet kan udvides, og fjernvarmerørene kan blive gravet ned.

Opgravning og etablering af fjernvarme

Du kontakter din VVS-installatør

Når udvidelsen af fjernvarmenettet er færdigt, får du besked. Du kan nu kontakte din VVS-installatør, som monterer dit fjernvarmeanlæg og åbner for varmen.

VVS-installatør
1 / 4
Hvordan oplever andre at skifte til fjernvarme?

På Energistyrelsens hjemmeside, sparenergi.dk, kan du læse om en families oplevelse med at skifte til fjernvarme.

Hvorfor er fjernvarme konkurrencedygtig?

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været mest konkurrencedygtig over en lang årrække. Det skyldes flere forhold:

  • Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra el-produktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder - for eksempel affald, biomasse og sol. Dermed er fjernvarme ikke ensidigt afhængig af olie, kul og gas, hvor der jævnligt er store prisudsving.
  • I modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energikilderne kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.
Hvorfor er fjernvarme nemt og sikkert?

Det er fjernvarmeselskabet, der har ansvar for driften. Det betyder, at man som fjernvarmekunde ikke skal bekymre sig, om der er varme nok.

Fra fjernvarmeværkerne pumpes det varme fjernvarmevand ud til kunderne i højisolerede rør under jorden. I husene bliver det varme vand brugt i radiatorer og til at opvarme brugsvandet via en varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Her giver det varme fjernvarmevand sin varme videre til det vand, der kommer ud af vandhanerne. Fra husene løber fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeværket i afkølet form. Fjernvarmevandet cirkulerer på denne måde hele tiden i et lukket rørsystem.

Både produktion og fjernvarmerør bliver overvåget døgnet rundet, så varmeafbrydelser er sjældne.

Hvorfor er fjernvarme grøn fornuft?

År for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip i stor skala.

Når vi udleder CO2, forstærker vi den globale opvarmning. Men vi har brug for at opvarme vores boliger og brugsvand. Derfor er det vigtigt at få mest mulig varme med mindst muligt CO2-udslip.

Det er her, fjernvarmen har sin styrke. Den bruger overskudsvarmen fra el-produktion og affaldsforbrænding, og den kan baseres på alt fra flis og halm til sol og biogas. Når fjernvarmen bliver produceret på olie og naturgas, udnytter den også energien langt mere effektivt, end man kan med eget fyr derhjemme. 

I praksis betyder det, at hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer klimaet for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 3,9 tons.

"En helt grøn varmeforsyning er et vigtigt element i den grønne omstilling. Som følge deraf skal fossile brændsler, herunder naturgas, selvsagt udfases. Det har høj prioritet for regeringen at fremme gode rammer for at konvertere de områder, der er udlagt til naturgasforsyning, til en grøn og bæredygtig opvarmningsform" Dan Jørgensen i et svar til Folketinget den 7. januar 2020
Bliv kontaktet

Kom i gang med fjernvarme