Priser og finansiering

Prisudvikling for tilslutning til fjernvarme

Prisen for tilslutning til fjernvarme er steget markant. Her på siden kan du læse om hvorfor.

Information om stigning i pris for tilslutning til fjernvarme

Vi oplever desværre en markant stigning i prisen for tilslutning til fjernvarme disse år. Det kan virke underligt, når vi samtidig oplever en rekordstor tilstrømning af nye kunder. Her vil vi forklare årsagerne bag.

Krav om positiv og robust økonomi i alle nye områder
Nye fjernvarmeområder skal altid godkendes af den lokale kommune. Og derfor laver vi hver gang et projektforslag jævnfør Projektbekendtgørelsen. Her skal vi kunne påvise, at det nye område vil skabe en robust og positiv økonomi for både samfund, selskab og kunder.

Forudsætningerne bag de komplekse beregninger er forskellige fra projekt til projekt. Og den enkelte kommune vurderer alle projektforslag ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Hvert enkelt nyt fjernvarmeområde, skal i projektforslaget udvise en robust og positiv samfundsøkonomi, positiv selskabsøkonomi og en positiv brugerøkonomi for alle nye kunder.

Ingen stordriftsfordele
Som offentlig forsyningsvirksomhed må vi hverken tjene eller tabe penge på salg og etablering af fjernvarme. Det står i Varmeforsyningsloven. Derfor må nye områder som udgangspunkt ikke påvirke eksisterende kunder økonomisk. Det betyder samtidig, at vi ikke kan høste de traditionelle stordriftsfordele, selvom antallet af kunder heldigvis vokser.

De økonomiske forudsætninger har ændret sig
Planlægningen af nye fjernvarmeområder er kompleks. Og derfor kan der gå lang tid, fra vi laver et projektforslag, og til vi kan begynde at grave. Det betyder samtidig, at grundlaget bag beregningerne desværre også kan nå at ændre sig.

Det har især været tilfældet de seneste to år, hvor vi alle har oplevet markant stigende priser og inflation. Og det har haft stor negativ indflydelse på omkostningerne til både anlægsarbejde, materialer og energi. Dertil kommer generel mangel på arbejdskraft som følge af samfundets mange andre store projekter med ny infrastruktur.

Komplekse beregninger
Men hvorfor er beregningerne så komplekse? Det skyldes, at de skal tage højde for mange faktorer, som lige nu ændrer sig i hidtil uhørt hast.
Dem kan du læse om her:

Produktionsanlæg
Et af hovedformålene med fjernvarme er at erstatte især individuelle naturgasfyr med klimavenlig opvarmning. Derfor arbejder vi hver dag ihærdigt for at reducere CO2-udledningen med nye og moderne anlæg til produktion.

Både de store investeringer og driftsøkonomien har indflydelse på den samlede varmepris. Og det bliver afbalanceret i både det selskabsøkonomiske resultat og i tilslutningsbidraget for nye kunder.

Energipriser
Vi har alle oplevet markante stigninger i energipriserne særligt de seneste to år. Det gælder også for de brændsler, vi bruger for at sikre en klimavenlig varmeproduktion. 

Som eksempel er prisen på nogle brændsler steget op imod 90%. Og 2022 endte med en gennemsnitlig stigning i elprisen på cirka 144%.

Så selvom vores dygtige produktionsplanlæggere hele tiden beregner, hvordan vi opnår den lavest mulige varmepris for vores kunder, så har energiprisernes himmelflugt desværre stor betydning for økonomien i et projektforslag for et nyt område.

Anlægspriser på nye ledningsanlæg
Prisstigningerne slår også igennem, når vi skal bygge ledningsanlæg til nye områder. Her gælder det prisen på gravearbejde, smedearbejde og materialer. Fjernvarme Fyn har set prisstigninger på over 50% og den kedelige tendens viser forventede yderligere prisstigninger på 25-30 % alene her i efteråret 2023.

Renter
Stigende renter påvirker ligeledes økonomien i alle projektforslag. I øjeblikket er renten cirka seks gange højere end for blot to år siden. Som eksempel vil det betyde en øget renteudgift på helt op mod 70.000 kr. per fjernvarmetilslutning, hvis vi ser på en periode over 20 år.

Afstand mellem boliger
Nye fjernvarmeområder vælges som udgangspunkt der, hvor ejendommene ligger tættest. Det skyldes atter de lovmæssige økonomiske hensyn til både samfund, selskab og kunder. På den måde bliver etableringsomkostningerne så lave som muligt. Og det har naturligvis positiv effekt på tilslutningsprisen for den enkelte bolig.

Omvendt: Hvis der er færre boliger eller længere mellem boligerne i et område, så bliver prisen for tilslutning markant højere.

Statens tilskudspulje er tom
I 2021 indførte staten en tilskudsordning, som kan søges til alle nye fjernvarmeprojekter. Den kunne potentielt bidrage med op til 20.000 kr. per tilslutning.
Vi har indtil nu søgt og fået tilskud til alle igangværende projekter. Men de seneste oplysninger lyder desværre på, at tilskudspuljen nu er tom. Og det vil i fremtiden påvirke tilslutningsprisen tilsvarende.
  
Konklusion
Forskelle i priser for tilslutning i nye fjernvarmeområder kan ikke forklares med enkeltstående faktorer. Projektforslag og økonomi er til gengæld stærkt afhængige af de indbyrdes sammenhænge og forudsætninger på det tidspunkt, hvor de beregnes.

Udviklingen gennem de seneste par år har vist en negativ udvikling for stort set alle de forudsætninger, som var gældende på beregningstidspunktet. Og derfor kan vi desværre ikke undgå markante prisstigninger på tilslutningen.

Vi håber til gengæld, at ovenstående kan kaste lidt lys over de komplekse sammenhænge bag.