Vilkår for tilslutning

Her på siden kan du læse om vilkår for tilmelding til fjernvarme i områderne Årslev og Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Nr. Søby, Vissenbjerg Nord og Skallebølle

Pris for tilslutning i Vissenbjerg Nord

Priserne gælder for aftaler indgået fra og med den 1. juli 2022.

Boligareal + kælder 25 % Tilslutningspris med tilskud Tilslutningspris uden tilskud
m2 kr./måned kr./måned
0-99 175 345
100-199 225 395
200-300 275 445

Priserne er gældende i projektområdet Vissenbjerg Nord og kan blive reguleret frem til, at der er indgået en skriftlig aftale.

"Tilslutningspris med tilskud" er i nedenstående omtalt som tilbudspris.

Pris for tilslutning i Årslev og Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Nr. Søby samt Skallebølle

I disse områder er den statslige tilskudspulje desværre opbrugt.

Priserne gælder for aftaler indgået fra og med den 1. juli 2022.

Boligareal + kælder 25 % Tilslutningspris med tilskud Tilslutningspris uden tilskud
m2 kr./måned kr./måned
0-99 Pulje opbrugt 345
100-199 Pulje opbrugt 395
200-300 Pulje opbrugt 445

Priserne er gældende i projektområderne Årslev og Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Nr. Søby samt Skallebølle og kan blive reguleret frem til, at der er indgået en skriftlig aftale.

 

Din tilmelding til fjernvarme er betinget af følgende:

 1. Tilbudsprisen er gældende, indtil tilskudspuljen er opbrugt for det pågældende område.
 2. Prisen gælder en enkelt ejendom med et boligareal på op til 300 m2.
 3. Arealet i form af bolig- /erhvervsareal + 25 % af eventuelt kælderareal udregnes efter oplysninger i BBR.
 4. For at kunne gøre brug af tilbudsprisen skal ejendommen være forsynet med eget fyringsanlæg/afregningsmåler på enten olie eller gas. Ved fælles gasstik, fælles kedelanlæg eller fælles afregning udregnes et særligt tilbud på konverteringen.
 5. Tilbudsprisens maksimale stikledningslængde er 20 meter. Ved længere stik afregnes 987 kr. per meter, der betales som et engangsbeløb, inden arbejdet begyndes.
 6. Stikket føres den kortest mulige vej til ejendommen. Ønskes andre stikføringer, afregnes differencen mellem korteste vej og valgte føring med 987 kr. per meter, inden arbejdet startes.
 7. Stikledningens længde regnes fra det, af ejendommens skel, som ligger ud mod fordelingsnettet i vejen.
 8. Ved ejendomme, som er større end 300 m2, beregnes et individuelt tilbud.
 9. Ejendomme, som ikke er bolig, afregnes via et individuelt tilbud.
 10. Den månedlige betaling opkræves kvartalsvis over varmeregningen som et særskilt ”konverteringsbidrag”. Ved ejerskifte vil konverteringsbidraget blive overført til ny ejer. Det er den sælgende ejers forpligtelse at oplyse om, at denne aftale er indgået. Betalingen vil blive opkrævet i 10 år, hvorefter det bortfalder automatisk.
 11. Opkrævning af ”konverteringsbidraget” starter, når fjernvarmemåleren er afhentet, dog senest 6 måneder efter at fjernvarmestikket er etableret.
 12. Alle øvrige forbrugsafgifter afregnes efter Fjernvarme Fyns gældende takster.
 13. Ejendommen skal være inkluderet i projektforslaget for Årslev/Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse og Nr. Søby, Vissenbjerg Nord eller Skallebølle.
 14. Igangsættelse af projektet kræver, at minimum 50% af de mulige ejendomme tilslutter sig.
 15. Der kan i forbindelse med tilbudsprisen ikke opnås tilskud fra ”Bolig-Job-Ordningen” til stikledningsarbejdet.
 16. Opbygning af internt VVS-anlæg samt eventuel afbrydelse af gasstik er ikke inkluderet i prisen. Dette skal der indhentes et særskilt tilbud på ved en autoriseret VVS-installatør.
 17. Ejere af ejendomme tilsluttet naturgas skal selv bestille afbrydelse af gasstikket ved EVIDA.

 

For at få fjernvarme til tilbudsprisen, skal man tilmelde sig, inden projektet sættes i gang, og opgravningen starter. Når Fjernvarme Fyn kender datoen for opstart af projektet, vil sidste frist for at opnå tilslutning til tilbudsprisen blive meldt ud.

Du kan læse Fjernvarme Fyns almindelige og tekniske bestemmelser herunder.