Gebyr

Særlige ydelser og gebyrer    
  kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort  75,00 *
Flyttegebyr**
68,00
85,00
Gebyr - aflæsningsbesøg 240,00 300,00
Gebyr for målerafprøvning 400,00 500,00
Gebyr for afbrydelse af stik op til DN25 i ubefæstet areal 6.000,00 7.500,00
Ved større stikledninger og arbejde i befæstede arealer betales de faktiske omkostninger for afbrydelse af stikket     
Gebyr for refusionsopgørelse ved tilbagebetaling som følge af en defekt installation 300,00 375,00
Gebyr for opgradering af måler til datakommunikation 2.950,00 3.687,50
Byggemålergebyr: enkeltstående byggemåler per stk. 800,00  1.000,00 
Byggemålergebyr: 2 - 5 byggemålere på samme matrikel per stk. 650,00 812,50 
Byggemålergebyr: 6 eller flere byggemålere på samme matrikel per stk. 500,00 625,00 
     
Ekstra aflæsning af måler, inkl. opgørelse:       
Selvaflæsning 50,00  62,50
Måleraflæsning 250,00  337,50 
     
Inkassogebyrer:    
Gebyr ved betalingspåmindelse 100,00 *
Gebyr ved inkassomeddelelse 100,00 *
Gebyr ved lukkevarsel 100,00 *
Gebyr ved lukkebesøg 400,00 *
Gebyr for genåbning, indenfor normal åbningstid 400,00 500,00
Gebyr for genåbning, udenfor normal åbningstid 1.000,00 1.250,00
Gebyr ved nedtagning af måler i forbindelse med lukkesag 575,00 718,75
Genetablering af måler 550,00 687,50
Gebyr ved betalingsaftale 100,00 *
Gebyr ved fogedsag min. 300,00 *
Gebyr ved fogedsag på adressen min. 700,00 *
     
* Ikke momspligtig    
** Ved samfakturering med andre forsyningsarter betales gebyret kun én gang.    

 

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter