Piger_Radiator_Ipad

Gebyrer

Gebyr

Særlige ydelser og gebyrer    
  kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Gebyr ved ikke rettidigt indsendt aflæsningskort  90,00 *
Flyttegebyr**
68,00
85,00
Gebyr - aflæsningsbesøg 500,00 625,00
Gebyr ved forgæves kørsel til tilsyn
500,00
625,00
Gebyr for målerafprøvning 2.230,00 2.787,50
Ved afbrydelse af stikledninger betales de faktiske omkostninger for afbrydelse af stikket ved hovedledningen     
Gebyr for refusionsopgørelse ved tilbagebetaling som følge af en defekt installation 300,00 375,00
Gebyr for opgradering af måler til datakommunikation 5.334,00 6.667,50
Byggemålergebyr: enkeltstående byggemåler per stk. 800,00  1.000,00 
Byggemålergebyr: 2 - 5 byggemålere på samme matrikel per stk. 650,00 812,50 
Byggemålergebyr: 6 eller flere byggemålere på samme matrikel per stk. 500,00 625,00 
Gebyr for forsendelse af måler per pakke med maks. to målere 120,00 150,00
     
Ekstra aflæsning af måler, inkl. opgørelse:       
Selvaflæsning 50,00  62,50
Måleraflæsning 250,00  337,50 
     
Inkassogebyrer:    
Gebyr ved betalingspåmindelse 100,00 *
Gebyr ved inkassomeddelelse 100,00 *
Gebyr ved lukkevarsel 100,00 *
Gebyr ved lukkebesøg 900,00 *
Gebyr for genåbning, indenfor normal åbningstid 670,00 837,50
Gebyr for genåbning, udenfor normal åbningstid 1.290,00 1.612,50
Gebyr ved nedtagning af måler i forbindelse med lukkesag 575,00 718,75
Genetablering af måler 550,00 687,50
Gebyr ved betalingsaftale 270,00 *
Gebyr ved fogedsag min. 700,00 *
Gebyr ved fogedsag på adressen min. 700,00 *
     
* Ikke momspligtig    
** Ved samfakturering med andre forsyningsarter betales gebyret kun én gang.