Effektbidrag

Energiafregning

Vi optimerer fremløbstemperaturen og skåner miljøet.

Fordele ved energiafregning

Fjernvarme Fyn kan med energiafregningen optimere fremløbstemperaturen - den varme, der når dig. Opvarmning og vandforbrug bliver reguleret efter årstid og behov for at spare på varmetab og drift.

Transportbidraget skal motivere til at afkøle fjernvarmevandet bedst muligt, så Fjernvarme Fyn skal opvarme og cirkulere en mindre mængde vand. Det skåner miljøet og er godt for varmeøkonomien.

Du udnytter varmen
Jo længere tid du har det samme fjernvarmevand i dine radiatorer, jo bedre afkøler du vandet og udnytter varmen. Og jo bedre du udnytter den varme, du får ind i din bolig, jo mere får du for pengene.

Sammenligningstal

På grafen kan du aflæse, hvor meget du i procent bør bruge pr. måned i forhold til dit årsforbrug. På den måde kan du hurtigt opdage eventuelle fejl i forbruget.

De røde søjler er forbrug i procent pr. måned.
Den sorte kurve er sammenlagt månedsforbrug.

månedsforbrug x 100 % = dit forbrug i %
årsforbrug