Overblik

Graddage

Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 10°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 7 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 63 graddage (22-10-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

År 2019 2020 Normalåret
Måned Skygge Korrigeret for sol Skygge Koorigeret for sol Skygge
Januar 460,1 420,4 354,2 336,6 519,0
Februar 337,9 274,1 346,8 317,4 486,0
Marts 342,4 274,5 362,4 244,3 444,0
April 232,5 69,8 243,5 88,2 311,0
Maj 173,1 56,4 171,4 53,4 154,0
Juni 13,9 0,4 21,4 2,0 58,0
Juli 17,7 5,1 36,5 9,7 22,0
August 6,3 1,5 9,8 3,8 18,0
September 84,4 38,6 64,0 114,0 91,0
Oktober 210,0 154,4 179,7 129,7 207,0
November 303,1 289,0 265,4 241,2 341,0
December 367,2 345,2 378,0 373,5 461,0
Sum 2.548,6 1.929,4 2.433,1 1.913,8 3.112,0
%/Normalåret 81,9% 62,0% 78,2% 61,5% 100,0%