Overblik

Graddage

Graddage

En graddag er et udtryk for en forskel på 1 °C mellem døgntemperaturen indendørs og den udendørs døgnmiddeltemperatur i et givent døgn.

Antallet af graddage kan anvendes som et simpelt mål for den kuldepåvirkning en bygning udsættes for i en given periode. Begrebet finder derfor anvendelse i beregningen af en bygnings energiforbrug.

Er der eksempelvis 10°C uden for, og man ønsker at opvarme sin bygning eller bolig til 20°C, så har man et behov på 7 graddage den pågældende dag, da man trækker 3 grader fra på grund af intern opvarmning fra eksempelvis lamper og elektriske apparater. Ønsker man derimod at varme huset op til 22°C i den samme uge, er der behov for 63 graddage (22-10-3)*7. Månedlige og årlige graddagetal beregnes ved at summere de enkelte dages graddagetal.

Herunder ses Teknologisk Instituts registreringer af graddage.

År 2020 2021 Normalåret
Måned Skygge Koorigeret for sol Skygge Koorigeret for sol Skygge
Januar 354,2 336,6 489,2 466,8 519,0
Februar 346,8 317,4 455,8 394,7 486,0
Marts 362,4 244,3 380,4 297,1 444,0
April 243,5 88,2 306,3 156,1 311,0
Maj 171,4 53,4 174,0 98,2 154,0
Juni 21,4 2,0 8,2 0,0 58,0
Juli 36,5 9,7 0,0 0,0 22,0
August 9,8 3,8 20,9 9,0 18,0
September 64,0 114,0 59,6 30,9 91,0
Oktober 179,7 129,7 183,7 130,5 207,0
November 265,4 241,2 291,2 274,3 341,0
December 378,0 373,5 458,5 439,1 461,0
Sum 2.433,1 1.913,8 2.827,8 2.296,7 3.112,0
%/Normalåret 78,2% 61,5% 90,9% 73,8% 100,0%

Graddage på din faktura

På din varmeregning bliver du oplyst om dit forbrug. Her kan du se dit faktiske forbrug og dit forbrug korrigeret for graddage (GD korrigeret). Du bliver afregnet efter dit faktiske forbrug. Forbruget korrigeret for graddage er angivet for, at du kan sammenligne dit forbrug med sidste år.

Herunder kan du se, hvordan graddage optræder på din regning. Graddagene, som anvendes her, er lokale og stammer fra DMI’s målestation i Årslev, da de er mere præcise for vores område.

Kolonnen, der hedder referencekunde, er et forventet forbrug for en fiktiv kunde med et 130 m2 hus. Du kan derfor sammenligne og vurdere dit forbrug ud fra denne kolonne. Hvis dit hus er større end 130 m2, vil dit forbrug naturligt også være større og omvendt, hvis det er mindre.

Du kan også følge dit forbrug med Fjernvarme Fyns app, som kan hentes til IOS eller Android smartphones.

Følg dit forbrug med app