Fjernvarme Fyns privatlivspolitik

Vi tager databeskyttelse alvorligt

Sådan behandler vi dine persondata

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er opfylde vores forsyningspligt og administrere løbende aftaleforhold.

Når du er kunde, besøgende eller samarbejdspartner, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Denne privatlivspolitik dækker selskaberne: Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S, Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Fjernvarme Fyn Produktion A/S og Fjernvarme Fyn Service A/S.

Du finder vores kontaktoplysninger her:
Fjernvarme Fyn
Havnegade 120
5000, Odense C

E-mail: GDPR@fjernvarmefyn.dk
Telefon: 65 47 30 00.

I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du er kunde, besøgende eller samarbejdspartner.

Når du er kunde

Vi behandler udelukkende de oplysninger om dig, som er nødvendige i forhold til opfyldelse af forsyningspligten og administration af løbende aftaleforhold.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kundenummer, installationsnummer, måler- og forbrugsdata, ejendomsoplysninger, oplysninger om betaling, restancer eller inddrivelsesskridt, oplysninger om tilskudssager samt oplysninger i forbindelse med markedsføring.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som er givet i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

Andre modtagere, der kan behandle dine oplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartner – f.eks. Administration Fyn A/S, der står for opkrævning af varme, måleregistrering m.m.

Hvis du kommer i restance med betaling af varme, kan vi videregive dine personoplysninger til advokat, inkassobureau, Skattestyrelsen og fogedretten. Før videregivelse er der indgået en databehandleraftale.

Vi indgår fortrolighedsaftaler med VVS-firmaer eller lignende, der får oplyst kunders navn, adresse m.m.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring til tredjemand.

Vi overfører ikke data til tredjelande eller til internationale organisationer.

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, samarbejdspartner og andre, samt for opfyldelse af relevant lovgivning. Årsager til længere opbevaring kan fx være tilfældet ved forsvar af retskrav.

Når du er besøgende

I forbindelse med besøg hos Fjernvarme Fyn behandler vi de oplysninger, som er nødvendige i forhold til sikkerhed.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, firma, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger hvis regler i forbindelse med arbejdsmiljø overtrædes, videoovervågning og brug af internet.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger af hensyn til at forebygge kriminalitet og bistå opklaringsarbejdet i forbindelse med alvorlige arbejdsulykker på Fjernvarme Fyns områder.

Andre modtagere, der kan behandle dine oplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartner eller kommerciel markedsføring til tredjemand.

Vi overfører ikke data til tredjelande eller til internationale organisationer.

Opbevaring og sletning
De oplysninger, som vi har registeret om dig som besøgende opbevarer vi i højst 30 dage. Dog opbevarer vi oplysninger i forbindelse med overtrædelse af arbejdsmiljøregler i 2 år, hvorefter dine oplysninger anonymiseres til alene at angive firmanavn. Denne oplysning slettes efter 3 år.

Angående videoovervågning opbevares optagelserne fra virksomhedens tv-overvågning i højst 30 dage, efter optagelserne har fundet sted, medmindre opbevaring i længere tid er nødvendig af hensyn til virksomhedens behandling af en konkret tvist.

Når du er leverandør

Vi behandler udelukkende de oplysninger om dig, som er nødvendige i forhold til opfyldelse af løbende aftaleforhold.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, firma, telefonnummer, e-mailadresse, registreringer i port-log, leverandøroplysninger, chaufføroplysninger, oplysninger i forbindelse med overtrædelse af vores regler om arbejdsmiljø, og videoovervågning.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som er givet i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt. Vi anvender ligeledes databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger af hensyn til at forebygge kriminalitet og bistå opklaringsarbejdet i forbindelse med misligholdelse af kontrakt og alvorlige arbejdsulykker på Fjernvarme Fyns områder.

Opbevaring og sletning
Angående oplysninger i forbindelse med overtrædelse af arbejdsmiljøregler opbevarer vi disse i 2 år, hvorefter oplysningerne anonymiseres til alene at angive firmanavn. Denne oplysning slettes efter 3 år.

Angående videoovervågning opbevares optagelserne fra virksomhedens tv-overvågning i højst 30 dage, efter optagelserne har fundet sted, medmindre opbevaring i længere tid er nødvendig af hensyn til virksomhedens behandling af en konkret tvist.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål til Fjernvarme Fyns Privatlivs- og informationssikkerhedspolitik, er du velkommen til at kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller skrive til os på GDPR@fjernvarmefyn.dk.

 

Senest opdateret august 2022.