Får du varme nok ud af dit fjernvarmevand?

Sådan afhjælper du dårlig afkøling

Dårlig afkøling kan skyldes flere ting

Herunder kan du se mulige årsager til dårlig afkøling, og hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet

 

For højt indstillede varmtvandstemperaturer
Afhjælpning: Stil temperaturregulatoren ned. Justér temperaturen i varmtvandsbeholderen til 50 - 55 C 

 

Skjult omløb i installationen om sommeren
Afhjælpning: Luk radiator- og gulvvarmekredse om sommeren, så der ikke unødvendigt føres fjernvarmevand rundt i bygningen

 

Radiatortermostater, som ikke er indstillet ens
Afhjælpning: Åben lige meget for alle radiatorer i sammenhængende rum. Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet ved at returledningen fra radiatorerne skal være kold/lunken

 

Konstant varmtvandscirkulation
Afhjælpning: Monter et tidsur i samråd med en VVS-installatør, så der undgås konstant varmtvandscirkulation

 

Tildækkede radiatorer
Afhjælpning: Tildæk ikke radiatorer med møbler eller tøj

 

Der lukkes ikke for varmen, når der luftes ud
Afhjælpning: Luk for radiatorventilerne, når der luftes ud

 

For små radiatorer
Afhjælpning: Bygningen kan være ombygget, uden af radiatorerne er blevet efterdimensioneret til de nye rum. Radiatorerne passer måske derfor ikke længere til de rum, de skal opvarme. Hvis en radiator er for lille og ikke kan opvarme rummet, skal der indsættes en ny eller en ekstra radiator, så effekten af radiatoren/ radiatorerne passer til rummets størrelse og varmebehov

 

Fastsiddende ventiler
Afhjælpning: Ventiler åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper dette ikke, tilkald da en VVS-installatør

 

Ingen styring af gulvvarme
Afhjælpning: I nogle tilfælde er der ikke installeret rumtermostater eller anden styring på gulvvarmen. Det kan betyde, at fjernvarmen udnyttes dårligt. Monter derfor rumtermostater og eventuelt supplerende styring på gulvvarmen

 

Defekte radiatorventiler
Afhjælpning: Skift radiatorventilerne til nogle nye med forindstilling og få en VVS-installatør til at forindstille alle ventiler, så de passer til rummenes størrelse