Spor fejl i varmeanlægget

Brug skemaet til at opspore og afhjælpe fejl i varmeanlægget.

(lykkes det ikke at finde fejlen kontakt da en VVS-installatør

 

Fejl Mulig årsag  Afhjælpning
Ingen eller for lidt varme  Luft i anlægget (Rislelyde Radiatoren udluftes. Stop cirkulationspumpen imens
  Tilstoppet snavssamler Renses af VVS-installatør
  Radiatortermostat sidder fast Ventilen motioneres (åbnes og lukkes et par gange)
  Temperaturregulator sidder fast Regulatoren motioneres
  Trykdifferensregulator er indstillet til for lavt tryk eller er defekt Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper det ikke kontakt VVS-installatør
Manglende varmt vand Koldtvandsforsyningen afbrudt  
  Forkert indstillet temperatur- regulator for varmt vand Ventilen bevæges - og indstilles til en højere værdi
  Luft i Vandvarmer Udluftes på vandvarmerns luftskrue, hvis en sådan findes
  Kalkaflejring i vandvarmer Vandvarmer renses eller udskiftes
Støj / susen Defekt eller forkert indstillet trykdifferensregulator Indstilles eller udskiftes af VVS-installatør
  Luft i anlæg  
Utætheder Tæring, rørbrud eller pakningsbrud Luk begge hovedhaner og kontakt VVS-installatør
Dårlig afkøling Fastsiddende ventiler på vandvarmer Ventilen åbnes og lukkes et par gange. Hjælper det ikke tilkald VVS- installatør
  Uens indstillede radiatortermostater Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøler ensartet (alle skal føles kolde i bunden)

 

Fjernvarme Fyn bruger cookies - læs mere her Accepter