Dit fjernvarmeanlæg

Bakterier

Sådan undgår du bakterier i dit varmtvandsanlæg

Råd og vejledning

Legionellabakterier findes almindeligt i alle våde og fugtige miljøer som for eksempel åer, søer, grundvand og fugtig jord, og findes derfor også i vandsystemer. Bakterierne lever og vokser i andre organismer (amøber), hvor de er godt beskyttet. Der findes legionella og andre bakterier i varmtvandssystemer, også uden det er synligt. Legionellabakterier forekommer også i koldt vand, men i et beskedent antal.

Smittekilden er oftest forstøvet vand, de såkaldte aerosoler, fra for eksempel brusebade eller spabade. Men der kan også være andre mulige former for vandforstøvning, eksempelvis befugtningsanlæg i supermarkeder, aerosoler fra tandlægers hurtigtroterende bor, fontæner, køletårne og så videre.
Hvis vanddråberne i en aerosol er tilstrækkelig små og er forurenet med legionellabakterier, kan de ved indånding nå frem til de nedre luftveje og forårage lungebetændelse. Der kan dog også ske smitte ved fejlsynkning af forurenet vand.

Bakterien er hvilende (formerer sig ikke) i vand med en temperatur under 20 °C.

I spektret mellem 25 og 45 °C sker der en tilvækst af bakterien. Opformeringen er eksplosiv i området lige under 40 °C; spabade er derfor særligt kritiske. Over 50 °C dør bakterien; dog er 90 % af bakterierne først slået ihjel efter 5-10 timer ved 50 °C .
Ved en varmtvandstemperatur på 60 °C slåes bakterien ned efter 10 minutter, det samme kan klares på 10 sekunder ved 70 °C.

Hvad kan der gøres for at forebygge legionella?

  • Hold en passende høj temperatur i varmtvandssystemet (cirka 55 grader)
  • Hold en passende lav temperatur i koldtvandssystemet (< 20 grader)
  • Sørg for jævnligt at gennemskylle varmtvandssystemet med stort flow, da aflejringer og slam i varmtvandssystemet giver god grobund for bakterievækst
  • Sørg for at udslamme varmtvandsbeholderen og afrense gennemstrømningsvandvarmeren jævnligt
  • Dimensionering af varmtvandssystemet skal ske, så der ikke er døde ender og tapsteder, der sjældent bruges og en eventuelt beholders volumen skal tilpasses forbruget.
  • Rensning og desinfektion af brusehoveder og lignende skal foretages jævnligt.