Kort over Odense
Dit fjernvarmeanlæg

Dit fjernvarmestik

Her på siden kan du orientere dig om placeringen af dit fjernvarmestik fra vejen og ind til din ejendom

Kend placeringen af dit fjernvarmestik og undgå graveskader

Skal du i gang med at grave på din grund, bør du orientere dig om placeringen af dit fjernvarmestik. Det kan være, at du skal til at anlægge ny terrasse, indkørsel, opsætte hegn eller plante nye træer på din grund.

Herunder kan du indtaste din adresse og se, hvor dit fjernvarmestik befinder sig. På den måde kan du undgå at beskadige eller dække fjernvarmestikket til med fliser eller anden belægning.

Den blå linje på kortet angiver placeringen af dit fjernvarmestik. Bemærk, at nøjagtigheden afhænger af opmålingsmetoden. Er dit fjernvarmestik af ældre dato, kan der forekomme små afvigelser fra den angivne placering.

De grønne linjer på kortet angiver skel.

OBS: Hvis du skal udføre gravearbejde, skal du altid først lave en graveforespørgsel hos LER (www.ler.dk)