Grønt vand

Det grønne farvestof, Fluorescein (URANIN), er ikke sundhedsskadeligt

Det grønne farvestof er godkendt

Myndighederne har godkendt brugen af Fluorescein (URANIN) som sporstof i fjernvarmevand, og flere fjernvarmeselskaber, eksempelvis AffaldVarme Aarhus og Roskilde Fjernvarmeforsyning, har også gode erfaringer med brug af farvestoffet.

Leverandøren, som leverer det grønne farvestof, har ansøgt om tilladelse til brug af sporstoffet i fjernvarmesystemet:
"Miljøstyrelsen har, ved miljøministeriets bekendtgørelse nr. 144 af 14.4.1982 om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer, forbudt anvendelsen af stoffer, der er klassificeret som giftige. URANIN er imidlertid ikke klassificeret som giftigt, og er således ikke forbudt som sporstof i fjernvarmesystemer."*

* Uddrag fra dokument fra Miljøstyrelsen dateret 15. januar 1985, hvor Miljøstyrelsen godkender brugen af det grønne farvestof i fjernvarmesystemer.