Dit fjernvarmeanlæg

Kend din måler

Fjernvarme Fyn har rundet 71.000 målere

Alle målere er underlagt en lovpligtig stikprøvekontrol. Det indebærer, at enkelte målere skiftes og prøves på akkrediteret laboratorium første gang, når målerne har været i drift i 9 år.

Ifølge Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme, skal vi som forsyningsselskab have et egenkontrolsystem, der sikrer og dokumenterer, at alle vores forbrugsmålere måler korrekt.
Som det første varmeforsyningsselskab i Danmark har Fjernvarme Fyn haft besøg af Force Technology for at auditere vores egenkontrolsystem. Og resultatet var en smiley for ”Vurderet God egenkontrol”.

Se Fjernvarme Fyns Smiley-certifikat her (pdf)

Herunder kan du blandt andet læse mere om måleraflæsning, og hvad en målerudskiftning indebærer.

Sådan aflæser du din måler

Fjernvarme Fyn benytter forskellige typer af elektroniske målere.

Herunder kan du finde din måler og se, hvilke aflæsningsmuligheder der er tilgængelige.

Måleraflæsning

Din måler er en elektronisk måler med flere tælleværker, der måler både energi og fjernvarmevand. Den elektroniske måler indeholder også en radiosender.

Du skal derfor ikke selv indberette dit forbrug ved årsaflæsningen, da vi løbende modtager aflæsninger via stationære fjernaflæsningsbokse på strategiske steder eller via skraldebilen, når den henter dit affald.

På sigt vil de stationære fjernaflæsningsbokse helt afløse fjernaflæsning med skraldebilen.

Uanset aflæsningsmåde kan det dog ske, at vi har svært ved at aflæse enkelte målere. Har vi ikke været i stand til at aflæse din måler, vil du modtage et selvaflæsningskort ved årsafregningen.

Aflæsningsbog
Du kan printe aflæsningsbogen "Tjek dit forbrug" herunder.

Med aflæsningsskemaet i hånden har du en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, varme og vand. Det kan være en stor fordel både økonomisk og miljømæssigt. Skulle der opstå fejl på for eksempel en vand- eller varmeinstallation, kan det hurtigt blive en dyr affære, hvis den ikke opdages i tide. Med aflæsningsskemaet i hånden får du nemt overblik over din husstands normale forbrug - og opdager derfor hurtigt afvigelser.

Bogen kan også rekvireres hos Fjernvarme Fyn, Havnegade 120, eller hos Administrationsservice Fyn, Sanderumvej 16.

Tjek dit forbrug (pdf)

Udskiftning af måler

Fjernvarmemålere udskiftes løbende på grund af alder eller på grund af stikprøvekontrol. De målere, der opsættes i dag, er elektroniske målere, som måler både energi og fjernvarmevand, hvor den gamle mekaniske måler kun målte fjernvarmevand.

Udskiftning af måler
Skal du have skiftet din måler, vil du få besøg af en montør. I de fleste tilfælde planlægges arbejdet 14 dage frem. Når tiden nærmer sig, vil du modtage et kort med en dato og et tidspunkt, hvor måleren skal skiftes. Selve udskiftningen sker uden udgifter for dig.

Den nye fjernvarmemåler skal normalt sidde samme sted som den gamle. Hvis måleren sidder langt fra hovedhanerne, kan det dog blive nødvendigt at flytte måleren. Når måleren skal skiftes, vil vi derfor bede om, at der er let adgang til og omkring hovedhanerne og måleren.

Målerens elforbrug

Målerens elforbrug, inklusive den monterede sikkerhedstransformer, er mindre end 2,2 Watt svarende til 19 kWh pr. år.

Princip for korrekt måling af elforbruget
Det er vigtigt at måle elforbruget med den korrekte målemetode, da sikkerhedstransformeren giver en fasedrejning mellem strøm og spænding.

Strømmen til sikkerhedstransformerens primærkreds kan måles til ca. 0,03 A. Multipliceres denne værdi med netspændingen på 230 V, fås en 'blindlast' på cirka 6 VA. Det er imidlertid ikke denne 'blindlast', som elmåleren registrerer, men den reelle optagne energi på 2,2 Watt svarende til 19 kWh pr. år.