Din måler

Hvad betyder visningerne på måleren?

Hvor høj er din fremløbstemperatur? Hvad er god afkøling? Hvad bør din returtemperatur være? Og hvorfor er det vigtigt at holde øje med vandflowet i timen?

Få svarene her ...

Fremløbstemperatur
Vi leverer fjernvarmevand med en fremløbstemperatur på 60 °C i fjernvarmerørene ude i vejen. Men din fremløbstemperatur, som du kan aflæse på din måler, er afhængig af dit forbrug.

Om sommeren, hvor du måske har lukket for dine radiatorer, kan din fremløbstemperatur derfor være lavere på grund af dit lave forbrug.

Spar penge med lav returtemperatur og god afkøling
Du afregnes efter varmen, som du tager ud af fjernvarmevandet målt i Giga Joule (GJ). Det er således temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af din bolig, som du afregnes efter.

Derudover betaler du et transportbidrag for mængden af kubikmeter (m3) fjernvarmevand, der løber igennem dit anlæg. Jo større mængde vand, der skal til for at opvarme dit hjem og dit brugsvand, jo større bliver din varmeregning. Der er derfor penge at spare ved at udnytte varmen i dit fjernvarmevand bedst muligt. Returtemperaturen skal derfor være så lav som muligt. Jo bedre din afkøling af fjernvarmevandet er, jo mere varme får du for pengene.

En god afkøling ligger i årsgennemsnit på 30 °C eller derover.

Vandflow
På din måler kan du aflæse det aktuelle vandflow i timen l/h. Når der ikke er noget forbrug, vil vandflowet ligge mellem 0 og 50 l/h afhængig af dine komponenters tilstand. Jo ældre din varmtvandsbeholder eller varmeveksler, dine ventiler og dine termostater er, jo højere vil vandflowet være.

Har du i længere perioder et vandflow over 100 l/h og dårlig afkøling, så får du ikke nok ud af dit fjernvarmevand. Og vi anbefaler dig derfor at kontakte os eller din VVS-installatør.

Læs mere om, hvad du kan gøre for at opnå bedre afkøling her.