Tjek dit fjernvarmeanlæg

Spor fejl i fjernvarmeanlægget

Find og afhjælp fejl i dit fjernvarmeanlæg

Brug skemaet til at opspore og afhjælpe fejl i dit fjernvarmeanlæg.

Lykkes det ikke at finde fejlen skal du kontakte en VVS-installatør.

Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Ingen eller for lid varme Luft i anlægget (rislelyde) Radiatoren udluftes. Stop cirkulationspumpen imens
  Tilstoppet snavssamler Renses af VVS-installatør
  Radiatortermostat sidder fast Ventilen motioneres (åbnes og lukkes et par gange)
  Temperaturregulator sidder fast Regulatoren motioneres (åbnes og lukkes et par gange)
  Trykdifferensregulator er indstillet til for lavt tryk eller er defekt Regulator stilles til et større drivtryk. Hjælper det ikke, skal du kontakte en VVS-installatør
Manglende varmt vand Koldtvandsforsyningen er afbrudt  
  Forkert indstillet temperaturregulator for varmt vand Ventilen bevæges - og indstilles til en højere værdi
  Luft i vandvarmer Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis den har sådan en
  Kalkaflejring i vandvarmer Vandvarmer renses eller udskiftes
Støj/ susen Defekt eller forkert indstillet trykdifferensregulator Indstilles eller udskiftes af VVS-installatør
  Luft i anlæg  
Utætheder Tæring, rørbrud eller pakningsbrud Luk begge hovedhaner og kontakt VVS-installatør
Dårlig afkøling Fastsiddende ventiler på vandvarmer Ventilen åbnes og lukkes et par gange. Hjælper det ikke skal du kontakte en VVS-installatør
  Uens indstillede radiatortermostater Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøler ensartet (alle skal føles kolde i bunden)