Dit fjernvarmeanlæg

Varmtvandsbeholder eller varmeveksler?

Vælg varmtvandsbeholder fremfor varmeveksler

Fjernvarme Fyn anbefaler, at opvarmningen af brugsvand sker ved hjælp af en varmtvandsbeholder.

110 liter er normalt en passende størrelse til en familie.

Varmtvandsbeholder

Fordelen ved beholderløsning er, at der i modsætning til en varmeveksler/ gennemstrømningsvandvarmer ikke er noget tomgangsforbrug, og at varmetabet i de nye beholdere er minimalt. Du vil samtidig ikke opleve akut mangel på varmt vand ved lukninger og reparationer på fjernvarmenettet.

Ulempen er, at den kræver mere plads, og der er kun en vis mængde vand til rådighed ad gangen.

 

Varmeveksler/ gennemstrømningsvandvarmer

Fordelen er, at den ikke kan løbe tør.

Ulempen er, at der er et tomgangsforbrug for at holde fjernvarmetemperaturen på 50 °C om sommeren, samt den behøver højt tryk.

I henhold til §3.7 i ”Almindelige bestemmelser” fraråder fjernvarme Fyn generelt brugen af varmevekslere/ gennemstrømningsvandvarmere, idet Fjernvarme Fyns ledningsnet ikke er dimensioneret med henblik på anvendelse af sådanne vandvarmere. Det må derfor kunne forventes, at der på visse steder og tider vil være manglende forsyning til gennemstrømningsvandvarmere.