Overblik

Varmeforbrug og afkøling

Få svar på dine spørgsmål om varmeforbrug og afkøling her på siden
Hvad betyder afkøling?

Afkøling er forskellen på frem- og returløb. Altså temperaturforskellen på det fjernvarmevand, vi sender ud, og den temperatur fjernvarmevandet har, når det kommer tilbage til os.

Hvad bør min afkøling ligge på?

Jo højere afkølingen er, jo bedre udnyttes energien i fjernvarmevandet. I fyrringsperioden bør afkølingen ligge omkring 30 grader, mens afkølingen udenfor fyringssæsonen godt kan være noget lavere. Det skyldes, at der ikke afsættes den samme varme (energi) inde i huset. Returtemperaturen bliver derfor højere, og når returtemperaturen bliver højere, bliver forskellen på frem- og returløb også lavere.

Hvilken fremløbstemperatur kan jeg forvente at få?

Vi kører med en fremløbstemperatur på cirka 60 grader. Dette forudsætter dog, at der er forbrug på varmeanlægget. Er der et meget lavt flow (forbrug), vil fremløbstemperaturen falde. Når du aflæser din fremløbstemperatur, bør du derfor aflæse dit flow samtidig. Antal liter i timen kan aflæses på måleren i billede nr. 7.
Se mere om aflæsning af måler

Hvad bør min returtemperatur ligge på?

Din returtemperatur bør ligge omkring 30 grader. Udenfor fyrringsperioden kan denne godt stige, uden at det er et tegn på, at noget er galt. Dette skyldes, at der ikke afsættes den samme mængde energi i huset i sommerperioden. Syntes du, at din returtemperatur er høj, bør du derefter aflæse dit flow/antal liter i timen. Er dette tal lavt, er der ikke højt forbrug på dit varmeanlæg.

Hvorfor er der forbrug på min installation om sommeren, selvom jeg har slukket for min varme?

Hele året bruges der fjernvarme til opvarmning af brugsvand. Selvom der ikke bruges varmt vand, vil der altid være et tomgangsforbrug på din varmtvandsbeholder eller veksler.

Hvordan bør mit varmeforbrug fordele sig hen over året?

Måned

Varmeforbrug
% af hele året.

Summeret %

Januar

15,12

15,12

Februar

13,64

28,76

Marts

13,22

41,98

April

8,02

50,00

Maj

5,26

55,26

Juni

3,14

58,40

Juli

2,31

60,71

August

2,53

63,24

September

3,8

67,04

Oktober

7,71

74,75

November

11,15

85,90

December

14,11

100

 

Hvorfor bruger jeg flere m3 per GJ om sommeren?

Du vil opleve, at der i sommerperioden bruges flere m3 per GJ, end der gør i vinterperioden. Dette skyldes, at du typisk har en lavere afkøling om sommeren end om vinteren på grund af et lavt energiforbrug. Jo lavere afkøling jo flere m3 per GJ løber der gennem din installation.

Hvordan kontrollerer jeg, om der er noget galt med min fjernvarmeinstallation?

Du bør jævnligt følge dit varmeforbrug for at kontrollere dit varmeanlæg for eventuelle fejl. Aflæs din returtemperatur og dit flow (antal liter i timen). Sammenlign eventuelt dit forbrug med tidligere års forbrug.

Er du i tvivl, om de aflæsninger du foretager, kan du altid kontakte vores kundeservice på telefon 65 47 30 00 eller per mail kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Jeg har fået brev om dårlig afkøling, hvad skal jeg gøre?

Hvis du har fået brev om dårlig afkøling, har vi registreret et uregelmæssigt forbrug. Vi sender brev om dårlig afkøling én gang om måneden og kontakter alle, som har et forbrug over 100 m3 på én måned og en afkøling under 10 grader.

Du bør aflæse din måler for at kontrollere, om der stadig er et højt forbrug. Hvis du er i tvivl, om dit forbrug og/eller din afkøling, bør du kontakte Fjernvarme Fyn.

Hvorfor har jeg dårlig afkøling?

Dårlig afkøling kan skyldes, at en del af varmeinstallationen er defekt. Det kan for eksempel være en ventil, der har sat sig fast. Varmeanlægget kan også være indstillet forkert. En forkert indstilling kan for eksempel være, at varmtvandsbeholderen eller veksleren står for højt.

Hvordan kan jeg afhjælpe dårlig afkøling?

Du skal kontakte en VVS-installatør for en gennemgang af installationen og udbedring af den eller de fejl, der måtte være på anlægget.