Regler og vilkår

Klagevejledning

Er du ikke tilfreds med Fjernvarme Fyns afgørelse og vil gerne klage?

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Fjernvarme Fyn, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som Fjernvarme Fyn træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har Fjernvarme Fyns afgørelse på skrift, eksempelvis i en E-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun delvist at give dig medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
E-mail: post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside:

www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du få hjælp med råd, rettigheder og klager. 

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk