Klagevejledning_Mappe_Papirer
Regler og vilkår

Klagevejledning

Er du ikke tilfreds med Fjernvarme Fyns afgørelse og vil gerne klage?

Klagevejledning

Hvis du har klaget til Fjernvarme Fyn, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som Fjernvarme Fyn træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har Fjernvarme Fyns afgørelse på skrift, eksempelvis i en E-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun delvist at give dig medhold - kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
E-mail: post@energianke.dk

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside:

www.energianke.dk

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

(Vælg: ”Energi” og følg instruktionen).

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk