Overblik

Undervisning

Vi tilbyder gratis temaundervisning om klima, energi og det danske miljø.
Book undervisning

Fjernvarme Fyn, Odense Renovation og VandCenter Syd har i fællesskab dannet Energi- og Miljøskolen.

Undervisningen sigter mod at lære eleverne om renovation, varme og vand i et helhedsperspektiv. Undervisningen sætter fokus på vores påvirkning af naturen: ressourcer, som hentes fra jorden, bearbejdes og forbruges af mennesker. Dette har nogle konsekvenser i form af spild- eller affaldsprodukter, som nødvendigvis må ledes tilbage til naturen igen.

Vores opgave nu og i fremtiden er at optimere denne proces ved at genbruge så meget som muligt og anvende materialer, der giver mindre miljøbelastninger. Derudover skal vi producere og bruge energi med mindst muligt spild og brug af ressourcer.